Αρχική ΤΕΠΑΚ Ανανέωση της συνεργασίας του ΤΕΠΑΚ με την φαρμακευτική βιομηχανία Remedica Ltd για...

Ανανέωση της συνεργασίας του ΤΕΠΑΚ με την φαρμακευτική βιομηχανία Remedica Ltd για χρηματοδότηση του Ταμείου “Cyprus University of Technology Open Access Author Fund”

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η φαρμακευτική βιομηχανία Remedica Ltd ανανέωσαν τη συμφωνία τους για χρηματοδότηση του Ταμείου “Cyprus University of Technology Open Access Author Fund” για τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη με το συνολικό ποσό των €28000.

Το “Cyprus University of Technology Open Access Author Fund” αποτελεί μια πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ως αποκορύφωμα των δράσεων της με σκοπό την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης και τη στήριξη των ακαδημαϊκών και ερευνητών στη δημοσίευση της έρευνας τους σε peer reviewed ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία ανοικτής πρόσβασης στα οποία τα έξοδα δημοσίευσης επωμίζεται ο συγγραφέας.http://library.cut.ac.cy/el/node/1091…