Αρχική Τελευταία Νέα Ανοικτό Κάλεσμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα καλλιτεχνικών φιλοξενιών theYard .Residency.17

Ανοικτό Κάλεσμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα καλλιτεχνικών φιλοξενιών theYard .Residency.17

Ανοικτό Κάλεσμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα καλλιτεχνικών φιλοξενιών theYard.Residency.17 Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ ανακοινώνει το Ανοικτό Κάλεσμα για συμμετοχή στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα φιλοξενιών theYard.Residency.17, που θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2017, στο Παλιό Ξυδάδικο στη Λεμεσό.

Το 2017 είναι η έβδομη συνεχόμενη χρονιά που λειτουργεί το πρόγραμμα φιλοξενιών theYard.Residency, υποστηρίζοντας την καλλιτεχνική δημιουργία, τις νέες ιδεές, τον διάλογο μεταξύ καλλιτεχνών και κοινού, την ανταλλαγή και κινητικότητα των δημιουργών, την υπεύθυνη δράση των καλλιτεχνών ως προς την παραγωγή τους.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η διατήρηση της πλατφόρμας παραστατικών τεχνών στο Παλιό Ξυδάδικο και η συνεχής ανανέωση της σύμφωνα με τις ανάγκες των δημιουργών και τις δυνατότητες του ΜΙΤΟΣ.

Το theYard απευθύνεται σε νέους καλλιτέχνες που χρειάζονται στήριξη, σε καινοτόμες προτάσεις από έμπειρους δημιουργούς, σε καλλιτέχνες από το εξωτερικό και σε φορείς/ οργανισμούς που θα προτείνουν νέες ευκαιρίες για συμμετοχή σε δικές τους πλατφόρμες.

Για την φετινή χρονιά το theYard.Residency.17 αλλάζει δομή και έχει χωριστεί σε 4 κατηγορίες:

Ι. Eπί σκηνής – αφορά επαγγελματικές παραστάσεις θεάτρου, χορού, performing art που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και οι οποίες παρουσιάζουν πρωτοτυπία ως προς τη σκηνοθετική γραμμή, μεθοδολογία, καλλιτεχνική φόρμα. Το Παλιό Ξυδάδικο σε αυτή την κατηγορία θα λειτουργήσει ως παραστατικός χώρος. Ο χώρος και ο εξοπλισμός του παραχωρούνται δωρεάν για 5 μέρες (2 μέρες στήσιμο/πρόβες και μέχρι 3 παραστάσεις) και 4 ώρες με τον τεχνικό του Παλιού Ξυδάδικου την πρώτη μέρα της φιλοξενίας τους.

Τα έσοδα των παραστάσεων θα ανήκουν αποκλείστικα στους δημιουργούς (μέγιστη τιμή εισιτηρίου €10).

**Βλ. περισσότερα στο Έντυπο Συμμετοχής.

ΙΙ. 24hr shot – αφορά αυθόρμητες καλλιτεχνικές δράσεις από τα πεδία της μουσικής, λογοτεχνίας, θεάτρου, χορού κλπ. Μια ευκαιρία για πειραματισμό, αλλά και παρουσίαση πιο ολοκληρωμένων ιδεών. Οι δημιουργοί θα έχουν στη διάθεση τους το Παλιό Ξυδάδικο για 24 ώρες και τεχνική υποστήριξη για 3 ώρες στην έναρξη της φιλοξενίας του.

Τα έσοδα θα ανήκουν αποκλειστικά στους ίδιους τους καλλιτέχνες (μέγιστη τιμή εισιτηρίου €5).

**Βλ. περισσότερα στο Έντυπο Συμμετοχής

III. Residency – αφορά προτάσεις για τη δημιουργία νέων έργων με τη στήριξη μέντορα στα πεδία του θεάτρου, χορού, performing art, μουσικής, εικαστικών project. Η διάρκεια της φιλοξενίας θα είναι για μία βδομαδα (Δευτέρα – Κυριακή) και την έβδομη μέρα ο δημιουργός θα παρουσιάσει την δουλειά του στο κοινό ή σε ομάδα κοινού που θα επιλέξει, με συζήτηση στο τέλος της παρουσίασης. Ο χώρος και ο εξοπλισμός θα παραχωρούνται δωρεάν.

Τα έσοδα θα ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο τον δημιουργό (μέγιστη τιμή εισιτηρίου €5).

**Βλ. περισσότερα στο Έντυπο Συμμετοχής

ΙV. Πρεμιέρα – Αυτή η κατηγορία του theYard.Residency.17 αφορά προτάσεις στις οποίες το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ θα λειτουργήσει ως συμπαραγωγός. Στις συμμετοχές αυτές ο χώρος και ο εξοπλισμός του Παλιού Ξυδάδικου θα παραχωρείται για ένα μήνα πρόβες, για Πρεμιέρα και για 2 επιπλεόν παραστάσεις.

Τα έσοδα θα ανήκουν στους δημιουργούς.

Στόχος αυτής της κατηγορίας είναι να ενισχύσει την θεατρική σκηνή και την καλλιτεχνική κινητικότητα.

Για το 2017, το ΜΙΤΟΣ στην κατηγορία της Πρεμιέρας έχει ήδη επιλέξει δύο παραγωγές έπειτα από προηγούμενη συνεργασία , μία εκτων οποίων υπήρξε έργο σε εξέλιξη στο theYard.Residency.16. Οι δύο συμπαραγωγές θα ανακοινωθούν επίσημα στο πρόγραμμα theYard.Resdency.17.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πρόγραμμα φιλοξενίας theYard.Residency είναι μια πλατφόρμα για ενεργή δραστηριοποίηση των συμμετεχόντων.

Όλοι οι δημιουργοί, ομάδες, οργανισμοί που θα επιλεχθούν είναι ελεύθεροι να εκφραστούν καλλιτεχνικά με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο αναλόγως την κατηγορία τους, αλλά και να δράσουν υπεύθυνα ως προς την παραγωγή τους.

Οι προτάσεις θα εξετάζονται ως προς την θεματολογία και την σύγχρονη προσέγγιση, την φόρμα και την μεθοδολογία.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν για το theYard.Residency.17 θα εξασφαλίσουν:

1. Δωρεάν χρήση του Παλιού Ξυδάδικου, όπως αναφέρεται πιο πάνω στην κάθε κατηγορία. Η τελική διάρκεια της φιλοξενίας (αριθμός ημερών, ημερομηνίες και ώρες) θα οριστεί μεταξύ συμμετεχόντων και του ΜΙΤΟΣ, ανάλογα με τις ανάγκες της πρότασης και τη διαθεσιμότητα του χώρου.

2. Η κάθε πρόταση που θα επιλεχθεί για το theYard.Residency.17 θα εξασφαλίσει δωρεάν χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού και της υποδομής του Παλιού Ξυδάδικου. Η χωρητικότητα του χώρου είναι περίπου 60 άτομα και ο εξοπλισμός αναγράφεται αναλυτικά στο έντυπο συμμετοχής.

3. Την πρώτη μέρα της φιλοξενίας τους οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη λειτουργία του Παλιού Ξυδάδικου και θα βοηθηθούν από την ομάδα του theYard για τη διαμόρφωση του χώρου. Οι συμμετέχοντες οφείλουν κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους να διατηρούν καθαρό τον χώρο και στο τέλος να τον παραδίδουν όπως τον παρέλαβαν.

4. Το πρόγραμμα θα παρέχει τεχνική βοήθεια την πρώτη μέρα, όπως αναγράφεται ανά κατηγορία πιο πάνω. Οι συμμετέχοντες, για όλα τα τεχνικά θέματα της παραγωγής τους, πρέπει να έχουν και το δικό τους τεχνικό για το στήσιμο και την εκτέλεση.

5. Τα έσοδα (εισιτήρια κλπ) των εκδηλώσεων θα ανήκουν αποκλειστικά στους ίδιους τους συμμετέχοντες.

6. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αιτηθούν και να διεκδικήσουν χορηγίες προς όφελος της παραγωγής τους, όχι όμως για τις υπηρεσίες που παραχωρούνται από τη διοργάνωση στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας. Σε αντίθεση περίπτωση η συμμετοχή θα ακυρώνεται. Το ΜΙΤΟΣ, όταν του ζητηθεί, μπορεί να παραχωρήσει βεβαιώσεις συμμετοχής.

7. Η διοργάνωση συμμετέχει, αλλά δεν αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου, στην προώθηση των επιλεγμένων προτάσεων (βλ.Έντυπο Συμμετοχής).

8. Το theYard.Residency.17 προσφέρει στους δημιουργούς οπτικοακουστική αρχειακή καταγραφή της δουλειάς τους και παράδοση της σε μορφή dvd.

9. Για τους καλλιτέχνες από το εξωτερικό δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης αεροπορικών εισιτηρίων ή φιλοξενίας των συντελεστών. Η διοργάνωση θα βοηθήσει με τις μεταφράσεις κειμένων που αφορούν στη συμμετοχή τους, όπως και για παροχή οποιοδήποτε άλλων σχετικών πληροφορίων με την παραμονή τους.

10. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν τηρούν τα χρονοδιαγράμματα της επικοινωνίας με τον οργανισμό η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 23:59.

Για να θεωρηθεί μια πρόταση έγκυρη πρέπει να συμπληρωθεί το Έντυπο Συμμετοχής το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.mitos.org.cy στην ανακοίνωση Aνοικτό Kάλεσμα theYard.residency.17, και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο [email protected], με τίτλο αίτηση συμμετοχής στο theYard.Residency.17.

Οπτικοακουστικό υλικό που δεν μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά, να αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση: Kέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ, theYard.Residency.17, Άστιγγος 1, 3016 Λεμεσός, Κύπρος.

H oμάδα του προγράμματος theYard.Residency.17:

Έλενα Αγαθοκλέους – Συντονισμός προγράμματος

Λούκας Βαλέβσκι – Υπεύθυνος Παλιού Ξυδάδικου

Κωνσταντίνα Peter (θεατρολόγος, δραματουργός) – Υπεύθυνη για θέματα παραγωγής

Ελεάνα Αλεξάνδρου (χορογράφος, περφόρμερ) – Υπεύθυνη για θέματα φιλοξενίας

Οι προτάσεις θα εξεταστούν από τετραμελή επιτροπή και απαντήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά σε όλες τις προτάσεις, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016.

Για ερωτήσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν το [email protected]….