Αρχική Τελευταία Νέα Γολγοθάς η ρύπανση στις θάλασσες της Λεμεσού – Μέτρα για εξάλειψη του...

Γολγοθάς η ρύπανση στις θάλασσες της Λεμεσού – Μέτρα για εξάλειψη του φαινομένου

Με επισημάνσεις συνεχίζει η Αρχή Λιμένων Κύπρου να διαδραματίζει ενεργά το ρόλο της, ο οποίος πηγάζει από τη σχετική Νομοθεσία, και διαβεβαιώνει το κοινό πως λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα όσον αφορά τη διάθεση κατάλληλων και επαρκών λιμενικών υποδομών και μέσων περισυλλογής και διαχείρισης καταλοίπων (περιλαμβανομένων και των λυμάτων) των πλοίων που ελλιμενίζονται στο λιμάνι Λεμεσού ή αγκυροβολούν στο αγκυροβόλιο Λεμεσού.
 
Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις της και στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού για το σοβαρό πρόβλημα της ρύπανσης με λύματα της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής της Λεμεσού, η ΑΛΚ υποδεικνύει πως, όσον αφορά το σύστημα συλλογής των λυμάτων των πλοίων από το αγκυροβόλιο, υπάρχει αδειοδοτημένη εταιρεία από την Αρχή η οποία συλλέγει με εδικό σκάφος τα κατάλοιπα.
 
Τα κατάλοιπα αυτά, προστίθεται, “διοχετεύονται σε τέσσερις πλαστικές δεξαμενές χωρητικότητας 8 κυβικών μέτρων η κάθε μία, που βρίσκονται στο λιμάνι Λεμεσού, και ενός συστήματος άντλησης των λυμάτων από τις δεξαμενές σε βυτίο, μέσω του οποίου απορρίπτονται στο δίκτυο αποχετεύσεων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας”.
 
Στο εν λόγω σύστημα υπάρχει ροομετρητής τόσο στην αρχική δεξαμενή που γίνεται καταμέτρηση της ροής, όσο και στην έξοδο των λυμάτων, αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει πως το εν λόγω σύστημα έχει γίνει βάσει προδιαγραφών, έγκρισης και αδειοδότησης του από το ΣΑΛΑ.
 
Σε σχέση με το παλιό Λιμάνι, η Αρχή Λιμένων αναφέρει πως μέχρι πρότινος η συλλογή των λυμάτων από τα ακτοπλοϊκά σκάφη γινόταν με τη χρήση βυτίων, ενώ πλέον σήμερα βρίσκεται εγκαταστημένο μόνιμο σύστημα άντλησης των λυμάτων από τα σκάφη που ελλιμενίζονται στο χώρο, το οποίο έχει συνδεθεί απευθείας με το δίκτυο του ΣΑΛΑ.
 
Πρόσθετα, επισημαίνεται πως η Αρχή Λιμένων Κύπρου καθιστά ως υποχρεωτική την υποβολή από όλα τα πλοία που ελλιμενίζονται στο λιμάνι Λεμεσού ή αγκυροβολούν στο αγκυροβόλιο Λεμεσού, του Διεθνούς Πιστοποιητικού Αποτροπής Ρύπανσης από Λύματα «International Sewage Pollution Prevention Certificate».
 
“Το μέτρο αυτό θα ενισχύσει το διοικητικό και εκ των προτέρων έλεγχο που διενεργεί η Αρχή επί των πλοίων, με σκοπό τη διαπίστωση αν τα πλοία διαθέτουν τριτοβάθμιο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων και συνεπώς δεν έχουν ανάγκη παράδοσης λυμάτων στο λιμενικό σύστημα παράδοσης και διαχείρισης λυμάτων που διαθέτει η Αρχή στο λιμάνι Λεμεσού”, συμπληρώνει η ανακοίνωση.
 
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου χαιρετίζει την απόφαση για δημιουργία, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ενιαίου φορέα συντονισμού των ενεργειών των διαφόρων εμπλεκόμενων υπηρεσιών/τμημάτων, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, “μέτρο το οποίο θα συμβάλλει, πιστεύουμε, θετικά στην επίλυση του προβλήματος ρύπανσης της θάλασσας”.
 
Τέλος, διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει πάντοτε και στα πλαίσια της ευθύνης της ως προς τις σχετικές Νομοθεσίες και Κανονισμούς αλλά και ως προς την κοινωνία γενικότερα, να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψη του προβλήματος ρύπανσης της θάλασσας, συνεργαζόμενη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Πηγή: KYΠΕ/Philenews