Αρχική Τελευταία Νέα Δήλωση του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη για παραχώριση πολεοδομικής άδειας στο...

Δήλωση του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη για παραχώριση πολεοδομικής άδειας στο Ίδρυμα Γ. Γρίβα Διγενή

1. Το 2008 το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού απέρριψε αίτηση για παραχώρηση Πολεοδομικής Άδειας για ανέγερση εκθεσιακού χώρου, τύμβου, χώρου πλοιαρίου και ανέγερση πλατείας σε ιδιωτικό τεμάχιο. Η αίτηση απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο για πολιτικούς λόγους, με απόφαση κατά πλειοψηφία (με την αποχή του τότε Δημάρχου και Αντιδημάρχου). Στη συνέχεια οι αιτητές προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο ακύρωσε τη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με το δικαιολογητικό ότι η αίτηση για πολεοδομική άδεια δεν κρίθηκε στη βάση των κριτηρίων αξιολόγησης μιας πολεοδομικής άδειας που αναφέρονται στη Νομοθεσία, αλλά στη βάση πολιτικών κριτηρίων. Ο Δήμος καταχώρησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο επαναβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση σημειώνοντας ότι οι πολιτικοί λόγοι δεν εμπίπτουν στο άρθρο 26 (1) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου 90/72 και ότι δεν είναι παράγοντες συναφείς με το σχέδιο ανάπτυξης και τα εν γένει πολεοδομικά θέματα που αφορούν την προτεινόμενη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι ήταν εξωγενείς παράγοντες. Το θέμα επανήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο για νέα απόφαση.

2. Το νυν Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού δεν είχε άλλη επιλογή από τη συμμόρφωση με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τυχόν απόρριψη της αίτησης πάλι για πολιτικούς λόγους, θα άφηνε το Δήμο εκτεθειμένο σε νέες δικαστικές διαδικασίες και καταβολή τεράστιων αποζημιώσεων. Αυτή την πραγματικότητα την αναγνώριζαν όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανεξάρτητα από τη θέση που τελικά πήραν.

3. Ένα θεσμικό όργανο όπως το Δημοτικό Συμβούλιο που ασκεί δημόσια διοίκηση έχει υποχρέωση να κινείται μέσα στα πλαίσια του συντάγματος και της νομοθεσίας και να σέβεται απόλυτα τις αποφάσεις των θεσμών του κράτους, ιδιαίτερα ενός κορυφαίου θεσμού όπως το Ανώτατο Δικαστήριο. Ειδικότερα, η κάθε αίτηση για παραχώρηση πολεοδομικής άδειας πρέπει να αξιολογείται στη βάση των κριτηρίων που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία, έχοντας υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση είναι η αίτηση που κρίνεται και όχι οι αιτητές.

4. Ο Δήμαρχος, ως φέρων την κατ’ εξοχή ευθύνη για την ορθότητα και νομιμότητα των πράξεων του Δήμου, οφείλει πάντα να κινείται μέσα στα πιο πάνω πλαίσια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η απόφαση λήφθηκε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με 13 ψήφους υπέρ και 10 εναντίον. Η επιλογή της στάσης της «αποχής» από το Δήμαρχο, είχε στόχο την αποφυγή περαιτέρω ενίσχυσης ενός διχαστικού κλίματος για ένα θέμα έντονης πολιτικής φόρτισης.