Αρχική Τελευταία Νέα Δήμος Κάτω Πολεμιδιών – Έναρξη οδικών έργων

Δήμος Κάτω Πολεμιδιών – Έναρξη οδικών έργων

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών για την εκτέλεση οδικών έργων και καλεί τους δημότες να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμοδίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οδικά έργα αρχίζουν στις οδούς Χρυσοσώτηρος, Δερκυλίδος, πάροδος Χρ. Καννάουρου, μέρος Κρητίας και Νέμεσις και Ευγενίου Βουλγάρεως, Καστοριάς, πάροδος Ουώλτ Ντίσνεϋ, Γεωργίου Α΄, Γεωργίου Β’, Ρέας και Α. Βακαλοπούλου.

Καλούνται όπως οι δημότες που επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρείας, καθώς και της Τροχονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την ομαλότερη διεξαγωγή των εργασιών.