Αρχική ΤΕΠΑΚ Διαγωνισμό για την δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον ακρωτηριασμό των...

Διαγωνισμό για την δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων προκήρυξε τ

Διαγωνισμό για την δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων προκήρυξε το ΤΕΠΑΚ.

Διαγωνισμός αρ. ΝΟΣ(3)/034/2015 για Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία και διαχείριση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφόρησης και πρόληψης για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ) – A web-based knowledge platform on female genital mutilation (FGM)“….