Αρχική Τελευταία Νέα Επιδότηση ενοικίου για Κύπριους φοιτητές – Ποιοι δικαιούνται και μέχρι πότε

Επιδότηση ενοικίου για Κύπριους φοιτητές – Ποιοι δικαιούνται και μέχρι πότε

Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων για εκτοπισθέντες κατόχους Προσφυγικής Ταυτότητας ‘χωρίς περιορισμούς’ ή από παθόντες κατόχους Βεβαίωσης / Πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων, φοιτητές σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2018 μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επιδότηση ενοικίου εκτοπισθέντες και παθόντες φοιτητές, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται δια χειρός στα κατά τόπους Γραφεία της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων.

Σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι «η παραλαβή αιτήσεων για επιδότηση ενοικίου από εκτοπισθέντες κατόχους Προσφυγικής Ταυτότητας ‘χωρίς περιορισμούς’ ή από παθόντες κατόχους Βεβαίωσης / Πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων, φοιτητές σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο, ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους και λήγει την 28η Φεβρουαρίου 2018».

Διευκρινίζεται ότι «δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις πριν την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ όποιες αιτήσεις υποβληθούν μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2018 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται».

Οι αιτήσεις, σημειώνεται, «θα πρέπει να υποβάλλονται δια χειρός στα κατά τόπους Γραφεία της Υπηρεσίας».

Προστίθεται ότι «οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να είναι επαρκώς συμπληρωμένες και ενυπόγραφες και να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα και αντίγραφα των απαιτούμενων εγγράφων /πιστοποιητικών /βεβαιώσεων που αναγράφονται στο πίσω μέρος της αίτησης».

«Ελλιπείς αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα παραλαμβάνονται», αναφέρεται.

Οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με βασικές πρόνοιες και τα σχετικά έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο www.moi.gov.cy Τμήματα / Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων.