Αρχική ΤΕΠΑΚ Ευκαιρίες εργοδότησης στο ΤΕΠΑΚ, προκηρύχθηκαν οι θέσεις

Ευκαιρίες εργοδότησης στο ΤΕΠΑΚ, προκηρύχθηκαν οι θέσεις

Το Cyprus University of Technology / Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρουδέχεται αιτήσεις για πλήρωση των παρακάτω ακαδημαϊκών θέσεων:

• Μίας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας για το Κέντρο Γλωσσών. Προθεσμία: Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016. Πληροφορίες: bit.ly/1UCwWdt• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα «Αντιμετώπιση Ασθενειών των Φυτών», στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Προθεσμία: Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016. Πληροφορίες bit.ly/1WBELDO• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Τεχνολογία και Μικροβιολογία για Τρόφιμα Ζωικής Προέλευσης», στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Προθεσμία: Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016. Πληροφορίες: http://bit.ly/25GTL4V• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Διοίκηση με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα ή Καινοτομία ή Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. Προθεσμία: Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016. Πληροφορίες:http://bit.ly/1X6w6t0• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Διοίκηση Τουρισμού», στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. Προθεσμία: Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016. Πληροφορίες:http://bit.ly/1TW0u9d• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Διανομές ή/και Ναυτιλιακά ή/και Οικονομικά Ενέργειας / Ενεργειακών Πόρων ή/και Οικονομικά Μεταφορών ή/και Χρηματοοικονομικά», Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. Προθεσμία: Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016. Πληροφορίες:http://bit.ly/1t0Ok2x…