Αρχική Τελευταία Νέα Η Λεμεσός αναγνωρίστηκε ως «Ευρωπαϊκή Πόλη Καλής Πρακτικής»

Η Λεμεσός αναγνωρίστηκε ως «Ευρωπαϊκή Πόλη Καλής Πρακτικής»

Η Λεμεσός αναγνωρίστηκε ως «Ευρωπαϊκή Πόλη Καλής Πρακτικής» για το έργο που επιτελείται στον τομέα “Διαχείριση της Αειφόρου Ανάπτυξης της πόλης εστιάζοντας στην οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική αναβίωση”.

Ο τίτλος “Καλή Πρακτική URBACT» απονεμήθηκε μετά από επιτυχή υποβολή πρότασης και τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Η Λεμεσός διαχειρίστηκε με επιτυχία την αειφόρο ανάπτυξη της πόλης, εστιάζοντας στην οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική της αναβίωση.

Νέα πνοή δόθηκε στη Λεμεσό ως αποτέλεσμα πολλών σημαντικών έργων αστικής ανάπλασης, τα οποία έχουν βελτιώσει αισθητά το ιστορικό κέντρο της πόλης, το παραλιακό μέτωπο και άλλες περιοχές. 

Το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής βελτιώθηκαν, ενώ ενισχύθηκε η εμπορευσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της πόλης. Οι κάτοικοι της Λεμεσού, όπως κι εκείνοι της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής επωφελήθηκαν από τα έργα ανάπλασης. Τα έργα αυτά συνέβαλαν στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του ιστορικού κέντρου της Λεμεσού και την προβολή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της. 

Πέρυσι, το πρόγραμμα URBACT  προχώρησε σε πρόσκληση συμμετοχής για όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις. Γιατί; Για να συλλέξει βιώσιμες και ολοκληρωμένες λύσεις στις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκές πόλεις. Στόχος; Οι λύσεις αυτές να μοιραστούν και να διαδοθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συνολικά, 219 Ευρωπαϊκές πόλεις υπέβαλαν αιτήσεις για τις πρακτικές τους σε διάφορα θέματα ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης: από την κοινωνική ένταξη στη διακυβέρνηση και από την οικονομία στην οικονομική μετάβαση και τις περιβαλλοντικές αλλαγές. Ανάμεσα σε αυτές τις 270 προτάσεις, το πρόγραμμα URBACT ξεχώρισε 97 Καλές Πρακτικές που προέρχονται από διάφορες πόλεις. Η πόλη μας είναι μία από αυτές! 

Το πρόγραμμα URBACT ερμηνεύει τον όρο «Καλή Πρακτική» ως  κάθε πρακτική που έχει αποδειχθεί ότι δουλεύει καλά, εξασφαλίζοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα, και που δύναται να αποτελέσει πρότυπο. Ωστόσο, η πρακτική πρέπει να έχει αναπτυχθεί με συμμετοχικό τρόπο, δηλαδή με τη συμμετοχή όλων των σχετικών παραγόντων της περιοχής. Πρόκειται για μια επιτυχημένη εμπειρία, η οποία έχει δοκιμαστεί και επικυρωθεί και αξίζει να μοιραστεί ώστε να μπορεί να υιοθετηθεί από ένα μεγαλύτερο αριθμό πόλεων. Όλες οι καλές πρακτικές που επισημάνθηκαν από το URBACT παρείχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων και υπέδειξαν τα βασικά κριτήρια επιτυχίας για μεταφορά της πρακτικής σε άλλη πόλη. Μπορείτε να βρείτε όλες τις καλές πρακτικές  URBACT που ξεχώρισαν στην ιστοσελίδα: www.urbactgoodpractices.eu 

Όλες οι πόλεις Καλής Πρακτικής του προγράμματος URBACT θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ταλίν, κατά το URBACT City Festival, μεταξύ 3 και 5 Οκτωβρίου του 2017. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ευκαιρία για την πόλη μας να προωθήσει τη δουλειά που γίνεται και να αυξήσει την προβολή της στον Ευρωπαϊκό χώρο. Περισσότεροι από 450 επαγγελματίες σε θέματα ανάπτυξης του αστικού χώρου από όλη την Ευρώπη αναμένεται να συμμετέχουν. Επιπλέον, η Λεμεσός μπορεί να προωθήσει την αλλαγή, συμβάλλοντας σε εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις του προγράμματος URBACT και να συνεισφέρει ουσιαστικά στην Ατζέντα για την Αστική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.