Αρχική ΤΕΠΑΚ Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. του ΤΕΠΑΚ κι΄ο καταρτισμός σε σώμα,...

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. του ΤΕΠΑΚ κι΄ο καταρτισμός σε σώμα, παραμένει πρόεδρος ο κ.Παπαδάκης

Την πρώτη του συνεδρία υπό τη νέα του σύνθεση πραγματοποίησε στις 28.07.16 το Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έπειτα από διαβούλευση με τη Σύγκλητο, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου επαναδιορίστηκε στις 13.07.2016 ο κ. Στάθης Παπαδάκης, ενώ στη θέση του Αντιπροέδρου διορίστηκε ο κ. Μιχάλης Μιχαήλ.

Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα πέντε εξωτερικά διορισθέντα μέλη του Συμβουλίου είναι οι κκ. Ανθή Θεοχάρους, Δήμος Θωμά, Νικόλας Ιορδάνου, Δημοσθένης Μαυρέλλης και Πέτρος Πιερίδης.

Οι εργασίες του νέου Συμβουλίου έχουν ήδη ξεκινήσει με εντατικούς ρυθμούς και αφορούν κυρίως την κτηριολογική ανάπτυξη, τον Προϋπολογισμό, τον εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας, καθώς και άλλα διοικητικά και οικονομικά θέματα του Πανεπιστημίου….