Αρχική Οικονομολόγος Η υποκρισία των “αγαπητών” μας εταίρων και για το ξέπλυμα χρήματος

Η υποκρισία των “αγαπητών” μας εταίρων και για το ξέπλυμα χρήματος

Σαν πρωτάκουστη χαρακτηρίζουν διεθνείς αναλυτές την έρευνα ιδιωτικής εταιρείας, συγκεκριμένα της Deloitte Ιταλίας, για θέματα ξεπλύματος χρήματος ενός ανεξάρτητου κράτους και ιδιαίτερα ενός κράτους μέλους της Ε.Ε.

Κι΄αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά ανα το παγκκόσμιο την στιγμή που αυτοί που κατηγορούν την Κύπρο δεν έχουν προσκομίσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει τα όσα εδώ και έξι μήνες λένε μόνο στα λόγια.

Βεβαίως η υποκρισία των “αγαπητών” μας εταίρων στην Ε.Ε., οι οποίοι δεν αποδέχονταν η έρευνα να γίνει μόνο από την Moneyval, δηλαδή το αρμόδιο όργανο της Ε.Ε. το οποίο διερευνά τέτοια θέματα, φάνηκε στο επιχείρημα τους ότι θέλουν η έρευνα να γίνει από ιδιωτικό οργανισμό για να γίνει γρηγορότερα.

Κι΄όμως η Moneyval από την μέρα που πάρθηκαν οι σχετικές αποφάσεις έχει ολοκληρώσει την έρευνα της και έχει ετοιμάσει και σχετική έκθεση, εδώ και δυο περίπου εβδομάδες, ενώ ο ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος θα εκινείτο υποτίθετε γρηγορότερα, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει καν.

Σύμφωνα με παλαιότερη αλλά πρόσφατη έρευνα της Moneyval, η Κύπρος έχει αξιολογηθεί σχεδόν με άριστα σε θέματα ξεπλύματος χρήματος, σε ψηλότερη θέση από πολλές χώρες της Ε.Ε. και ψηλότερα από τους κατήγορους μας, την Γερμανία, την Φιλανδία και την Ολλανδία.

Παρόμοια βαθμολόγηση πήρε η Κύπρος κι΄από άλλους οργανισμούς και τελευταία από το State Department, το οποίο και πάλι είχε την Κύπρο ψηλότερα από τις χώρες που ασύστολα και ψευδώς κατηγορούν την μικρή μας πατρίδα χωρίς αποδείξεις, για κάτι που και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι κάνουν οι τράπεζες τους καθημερινά.

Εν κατακλείδι κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται σίγουρος για το τι θα αναδείξει η υποτιθέμενη έρευνα της Ιταλικής Deloitte και δικαιολογημένα σαν Κύπριος βλέπω καχύποπτα την έρευνα αυτή, όταν μάλιστα το θέμα αυτό έχει μπει σαν “ουρά” στην πρόσφατη έγκριση του μνημονίου από το Eurogroup.

economoΛΟΓΟΣ…

image