Αρχική Οικονομολόγος Κάποιος που καταλάβει ας μου εξηγήσει, η Marfin που “εμπήκτηκεν” στη Λαική,...

Κάποιος που καταλάβει ας μου εξηγήσει, η Marfin που “εμπήκτηκεν” στη Λαική, “αγόρασε” Τράπεζα Κύπρου

Η πιο κάτω είδηση με την σχετική ανακοίνωση, δημοσιεύθηκε χθες στην ιστοσελίδα, phlilenews. Αυτή αναφέρει, ότι ουσιαστικά τις εργασίες της τράπεζας Κύπρου στη Ρουμανία, της αναλαμβάνει η Marfin Bank.

Μα πως είναι τελικά δυνατόν; Η Marfin Bank δεν είναι αυτή η οποία τον Μάρτιο του 2011 “εμπήκτηκεν” στη Λαική Τράπεζα και από την στιγμή εκείνη και μετά, η Λαική άρχισε τις κουρτουμπέλλες;

Ε, πως είναι λοιπόν δυνατόν η τράπεζα αυτή να εξαγοράζει σήμερα, προφανώς μούκτην, ένα κομμάτι της Τράπεζας Κύπρου, την ώρα που την πουκουππισμένη Λαική έσβησε την που τον χάρτη;

Αν καταλάβει κάποιος ας μου εξηγήσει!

economoΛΟΓΟΣ 

Διαβάστε το δημοσίευμα όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ:Η Τράπεζα Κύπρου σε σημερινή ανακοίνωση της αναφέρει, ότι η Τράπεζα «έχει συμφωνήσει στις 25 Απριλίου 2013 τη μεταφορά, από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Sucursala Romania («Υποκατάστημα Ρουμανίας»), στη Marfin Bank (Romania) SA συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανόμενων των πλείστων καταθέσεων πελατών της, συγκεκριμένων δανείων και σχετικών εξασφαλίσεων, καθώς και μετρητών και άλλων ρευστών διαθεσίμων».

Όπως αναφέρεται, «με βάση τη συμφωνία, στοιχεία ενεργητικού ύψους €82 εκατ., καταθέσεις ύψους €77 εκατ., καθώς και το προσωπικό που σχετίζεται με τους πελάτες αυτούς, έχουν μεταφερθεί στην Marfin Bank (Romania) SA».

Σημειώνεται ότι «το Υποκατάστημα Ρουμανίας επαναλειτούργησε σήμερα, με τη συνήθη άσκηση τραπεζικών εργασιών και την εξυπηρέτηση πελατών των οποίων οι συμβάσεις δεν έχουν μεταφερθεί σε Marfin Bank (Romania) SA. Το Υποκατάστημα λειτουργεί στο Βουκουρέστι, Dorobanti Branch, Calea Dorobantilor nr. 187B, sector 1».

«Συμφωνίες με πελάτες που δεν έχουν μεταφερθεί θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται σύμφωνα με τους υφιστάμενους όρους τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αναφέρεται, επίσης, ότι «στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές, λόγω της αναστολής της λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ρουμανίας μεταξύ 1 -25 Απριλίου 2013, θεωρείται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί οποιοδήποτε πιστωτικό γεγονός με βάση τις συμφωνίες πελατών του Υποκαταστήματος Ρουμανίας».

Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμη ότι «από τις 26 Απριλίου 2013 τα υπόλοιπα σημεία εξυπηρέτησης πελατών του Υποκαταστήματος Ρουμανίας έχουν κλείσει» και προσθέτει ότι « όλοι οι ιδιώτες πελάτες, καθώς και συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα των πιο πάνω σημείων εξυπηρέτησης θα εξυπηρετούνται από την Marfin Bank Romania SA».

«Η πιο πάνω μεταφορά έχει πραγματοποιηθεί σε συνεργασία και με όρους που έχει εγκρίνει η Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας», καταλήγει η ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου.

Πηγή: philenews…