Αρχική BusinessNews Λιμάνι Λεμεσού: Πράσινο φως από το Τμήμα Περιβάλλοντος για δημιουργία πλωτής δεξαμενής

Λιμάνι Λεμεσού: Πράσινο φως από το Τμήμα Περιβάλλοντος για δημιουργία πλωτής δεξαμενής

Με τη συγκατάθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος προχωρούν οι εργασίες για κατασκευή κρηπιδώματος μήκους 42 μέτρων και την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτής δεξαμενής στο Λιμάνι Λεμεσού από την Multimarine Shipyards Ltd. Το Τμήμα Περιβάλλοντος συμβιβάζεται για την ανέγερση και λειτουργία εργαστηρίου ναυπηγοεπισκευαστικής υποστήριξης σε χώρο που εμπίπτει εντός του λιμανιού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τις έρευνες που έγιναν εντός του χώρου και τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), και τις θέσεις των μελών της Επιτροπής και άλλων αρμόδιων αρχών, το Τμήμα Περιβάλλοντος δίνει το πράσινο φως για την υλοποίηση του έργου με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν συγκεκριμένοι όροι.

Οι όροι τους οποίους επέβαλε το Τμήμα έχουν να κάνουν με την αποθήκευση και ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, την τήρηση κανονισμών ασφάλειας και υγείας, θέματα ηχορύπανσης και σκόνης κατά την εκτέλεση εργασιών και την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και νερού.

Η πλωτή δεξαμενή συντήρησης/επισκευής σκαφών, μήκους 120μ. και πλάτους 32μ. προτείνεται όπως εγκατασταθεί στη νοτιοανατολική πλευρά της λεκάνης του Λιμένα Λεμεσού, σε σύνδεση με τον υφιστάμενο λιμενοβραχίονα. Με βάση το τοπικό σχέδιο Λεμεσού, το Νέο Λιμάνι Λεμεσού και επομένως ο ευρύτερος χώρος που θα κατασκευαστούν τα πιο πάνω έργα εμπίπτει σε Πολεοδομική Ζώνη τύπου Β2 (Κυβερνητική Βιομηχανική Ζώνη).

Το Τμήμα προτείνει την ανέγερση εργαστηρίου ναυπηγοεπισκευαστικής υποστήριξης εντός των εγκαταστάσεων του Λιμένα Λεμεσού σε χερσαίο χώρο 6400 τμ. πλησίον του νοτιοδυτικού άκρου της δυτικής λεκάνης του λιμανιού, όπου θα προσφέρεται σημαντικός αριθμός εξειδικευμένων ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών, με την μεταφορά των εκάστοτε εξαρτημάτων στις χερσαίες αυτές εγκαταστάσεις. 

Θα αποτελείται από εργαστηριακές εγκαταστάσεις έκτασης 2375 τμ. και γραφειακές εγκαταστάσεις με αποθηκευτικούς χώρους 250 τμ. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια ο απαλλοτριωμένος χώρος που προτείνεται το έργο χρησιμοποιείται από την Αρχή Λιμένων ως χώρος αποθήκευσης για ασβεστολιθικά και διβασικά πετρώματα, και στο παρόν στάδιο εντοπίζονται στο χώρο δάπεδα και διαρροές μπετόν, σε συνδυασμό με ξεχασμένες σωρούς από αδρανή υλικά.

Οι βασικές δραστηριότητες του ναυπηγοεπισκευαστικού εργαστηρίου θα είναι :
  • Κατασκευή χαλύβδινων μερών (κόψιμο, τρίψιμο, συναρμολόγηση μεταλλικών επιφανειών και μετάλλων)
  • Εργασίες συγκόλλησης
  • Τεχνικοί έλεγχοι σκαφών
  • Καθαρισμός και χρωματισμός σκαφών
  • Συντήρηση μηχανών σκαφών
  • Αντικατάσταση εξαρτημάτων
  • Διάφορες άλλες μηχανουργικές εργασίες.

 

Με πληροφορίες από InBusiness