Αρχική BusinessNews Μείωση στις τιμές κατοικιών και αύξηση στις τιμές διαμερισμάτων στην πόλη μας,...

Μείωση στις τιμές κατοικιών και αύξηση στις τιμές διαμερισμάτων στην πόλη μας, οι τιμές και η ζήτηση ανά πόλη

Περαιτέρω επιβράδυνση στο ρυθμό μείωσης του δείκτη τιμών κατοικιών καταγράφηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2015, τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με τις τιμές των διαμερισμάτων να σημειώνουν, μάλιστα, την πρώτη τριμηνιαία αύξηση από το τέταρτο τρίμηνο του 2009.

“Δεδομένου ότι η οικονομία θα συνεχίσει να ανακάμπτει, η ανεργία να μειώνεται και η χρηματοοικονομική ευρωστία των τραπεζών να βελτιώνεται, φαίνεται ότι οι τιμές κατοικιών σταθεροποιούνται γύρω στα επίπεδα του μέσου όρου του 2006, έτος κατά το οποίο άρχισε η υπερβάλλουσα ζήτηση για οικιστικά δάνεια που τελικά οδήγησε στην υπερθέρμανση του τομέα”, αναφέρει η ΚΤ σε σχετική έρευνα της για τους δείκτες τιμών κατοικιών στην Κύπρο που ετοιμάζονται από τη Μονάδα Παρακολούθησης Ακινήτων (ΜΟΠΑ) του Τμήματος Οικονομικών Ερευνών της ΚΤ σε συνεργασία με τις τράπεζες-μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΤ, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015 “συνεχίστηκε η τάση για μικρότερες τριμηνιαίες μειώσεις” στον δείκτη τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα), αφού ο εν λόγω δείκτης κατέγραψε οριακή μείωση της τάξης του 0,3%, σε σύγκριση με τριμηνιαίες μειώσεις 0,4% και 1% το β΄ και α΄ τρίμηνο αντίστοιχα.

Μάλιστα, οι τιμές διαμερισμάτων κατέγραψαν τριμηνιαία αύξηση της τάξης του 0,8%, για πρώτη φορά από το τέταρτο τρίμηνο του 2009, η οποία αντισταθμίστηκε από μείωση στις τιμές των οικιών της τάξης του 0,7%.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης τιμών κατοικιών κατέγραψε μείωση κατά 3,7% το τρίτο τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με 5% και 6,5% το δεύτερο και πρώτο τρίμηνο του 2015, αντίστοιχα, συνεχίζοντας να παρουσιάζει, σύμφωνα με την ΚΤ, επιβράδυνση των ετήσιων μειώσεων του, τάση η οποία άρχισε από το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Οι τιμές οικιών μειώθηκαν κατά 3,9% σε ετήσια βάση και οι τιμές διαμερισμάτων κατά 2,8%, έναντι ετήσιων μειώσεων της τάξης του 4,6% και 6,2%, αντίστοιχα, το δεύτερο τρίμηνο του 2015.

Σύμφωνα με την ΚΤ, “η ανάκαμψη της οικονομίας, η βελτίωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών, τα μειωμένα δανειστικά επιτόκια και η πρόοδος στις διαρθρωτικές αλλαγές για βελτίωση του πλαισίου έκδοσης τίτλων αποτελούν εξελίξεις που αναμένεται να επιδράσουν θετικά στη ζήτηση για ακίνητα και στις τιμές των κατοικιών”.

Ανά επαρχία

Ο γενικός δείκτης τιμών κατοικιών σημείωσε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία μείωση στην επαρχία Αμμοχώστου (1,6%). Τριμηνιαίες μειώσεις στον γενικό δείκτη τιμών κατέγραψαν επίσης οι επαρχίες Λευκωσίας (1,3%) και Λεμεσού (0,1%). Αντίθετα, οι επαρχίες Λάρνακας και Πάφου κατέγραψαν τριμηνιαίες αυξήσεις κατά 0,7% και 0,9%, αντίστοιχα.

Η μεγαλύτερη ετήσια μείωση στον γενικό δείκτη τιμών κατοικιών σημειώθηκε στην επαρχία Λευκωσίας (5,1%) ενώ η μικρότερη στην επαρχία Αμμοχώστου (1,6%). Ετήσιες μειώσεις στον γενικό δείκτη τιμών κατοικιών καταγράφηκαν και στις επαρχίες Λεμεσού (3,9%), Λάρνακας (3%) και Πάφου (2,5%).

Τιμές οικιών

Στις τιμές οικιών η μεγαλύτερη τριμηνιαία μείωση καταγράφηκε στην επαρχία Αμμοχώστου (2%). Τριμηνιαίες μειώσεις στις τιμές οικιών κατέγραψαν και οι επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, 1,6%, και 0,8%, αντίστοιχα. Στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου καταγράφηκαν τριμηνιαίες αυξήσεις στις τιμές οικιών της τάξης του 1,2% και 0,2%, αντίστοιχα.

Η μεγαλύτερη ετήσια μείωση τιμών οικιών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με την ΚΤ, καταγράφηκε στην επαρχία Λεμεσού κατά 5,6%, ενώ η μικρότερη ετήσια μείωση καταγράφηκε στην επαρχία Αμμοχώστου κατά 1,3%. Οι τιμές οικιών στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Πάφου παρουσίασαν ετήσιες μειώσεις 5,1%, 2% και 2,3%, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις τιμές διαμερισμάτων ανά επαρχία, η μεγαλύτερη τριμηνιαία μείωση καταγράφηκε στην επαρχία Αμμοχώστου (1,5%). Η επαρχία Λευκωσίας κατέγραψε επίσης τριμηνιαία μείωση κατά 0,6%. Αντίθετα, οι επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου κατέγραψαν τριμηνιαίες αυξήσεις 2,1%, 0,3% και 1,5%, αντίστοιχα.

Η μεγαλύτερη ετήσια μείωση τιμών διαμερισμάτων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015 καταγράφηκε στην επαρχία Λευκωσίας κατά 5,3%. Οι τιμές διαμερισμάτων στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου παρουσίασαν επίσης ετήσιες μειώσεις 2%, 2,7% και 5,2%, αντίστοιχα.

Αντίθετα, οι τιμές διαμερισμάτων στην επαρχία Λεμεσού κατέγραψαν ετήσια αύξηση 1,7%, την πρώτη από το 2010, όταν και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις τιμές διαμερισμάτων στη Λεμεσό.

Πηγή – ΚΥΠΕ…