Αρχική Τελευταία Νέα Νέα απειλή για τη Μεσογειακή Φώκια στο Πεντάκωμο

Νέα απειλή για τη Μεσογειακή Φώκια στο Πεντάκωμο

Αυτούσια ανάρτηση από το BirdLife Cyprus:

Ένα νέο λιμάνι για σκοπούς ιχθυοκαλλιέργειας προτείνεται στο Πεντάκωμο σε μια περιοχή σημαντική για τη Μεσογειακή Φώκια, ένα από τα πιο σπάνια και απειλούμενα είδη στον κόσμο. Η ανάπτυξη δεν έχει αξιολογηθεί εις βάθος και πρόκειται να εγκριθεί, προτού καθοριστεί ως προστατευόμενη μια προτεινόμενη για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 περιοχή που βρίσκεται στην ίδια ακτογραμμή. Αυτό πολύ απλά αντιβαίνει σε όλες τις καλές πρακτικές για την προστασία της φύσης στην ΕΕ.

Η περιοχή στην οποία χωροθετείται το λιμάνι γειτνιάζει με μια προτεινόμενη για ένταξη περιοχή στο δίκτυο Natura 2000 για την προστασία της φώκιας, ενώ μια επιστημονική δημοσίευση εντόπισε σημαντικές τοποθεσίες όπου το είδος ξεκουράζεται εντός της συγκεκριμένης περιοχής. Θεωρούμε ότι ο αντίκτυπος αυτού του νέου λιμανιού στη Μεσογειακή Φώκια και στην προτεινόμενη προστατευόμενη περιοχή δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς. Το μόνο που διενεργήθηκε ήταν μία προκαταρκτική μελέτη, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται πλήρης οικολογική αξιολόγηση. Αυτό είναι απαράδεκτο γιατί ελλείψει μιας ολοκληρωμένης οικολογικής αξιολόγησης δεν μπορεί να διασφαλιστεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ένα τέτοιο έργο δεν θα έχει επιπτώσεις στη Μεσογειακή Φώκια, κάτι που ως Κράτος έχουμε υποχρέωση να διασφαλίσουμε για ένα είδος που είναι στο χείλος της εξαφάνισης.

Δεδομένης της σημαντικότητας της Μεσογειακής Φώκιας και του εξαιρετικά κρίσιμου καθεστώτος διατήρησης του είδους, ζητούμε από τα αρμόδια τμήματα, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών και το Τμήμα Περιβάλλοντος:

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον καθορισμό της περιοχής ως Natura 2000, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το προτεινόμενο αυτό έργο, προς αποφυγή τετελεσμένου πριν χαρακτηριστεί η περιοχή ως προστατευόμενη.

Την ενδελεχή μελέτη χωροθέτησης του έργου με γνώμονα την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι υδατοκαλλιεργητές της περιοχής. Αυτή η μελέτη θα πρέπει να υποβληθεί σε ειδική οικολογική αξιολόγηση (Δέουσα Εκτίμηση).

Να μη ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση προτού παρθούν αυτά τα βήματα.

Η προστασία του απειλούμενου αυτού είδους και των βιοτόπων του πρέπει να διασφαλιστεί πάση θυσία. Για να γίνει αυτό, η περιοχή πρέπει πρώτα να καθοριστεί ως προστατευόμενη για το είδος. Μόνο τότε θα πρέπει να γίνει πλήρης αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου και μόνο εάν δεν αποτελεί απειλή για το είδος να εγκριθεί. Όχι το αντίστροφο.