Αρχική Τελευταία Νέα Να ο λόγος που το κούρεμα των δέντρων το ονομάζουν κλάδεμα στην...

Να ο λόγος που το κούρεμα των δέντρων το ονομάζουν κλάδεμα στην Λεμεσό, το οικονομικό φταίει

Αυτό “πόσταρε” στην σελίδα του στο facebook ο πρώην Επίτροπος Περιβάλλοντος και νυν Λέκτορας του ΤΕΠΑΚ, κάτι που απαντά γιατί στην Λεμεσό το κούρεμα των δέντρων το ονομάζουν κλάδεμα.

Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση δεντροστοιχιών και για κλάδεμα δέντρων σε πεζοδρόμια ή και άλλους χώρους πρασίνου. (27/2016)Εκτιμώμενη Αξία (€): 890000Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 10/06/2016 12:00Προϋπολογισμός ΣύμβασηςA) Ενότητα ‘Α’ – Παροχή Υπηρεσιών για την συντήρηση δεντροστοιχιών, τριακόσιες χιλιάδες (€300.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.ΑΒ) Ενότητα ‘Β’ – Kλάδεμα δέντρων σε πεζοδρόμιο ή και άλλους χώρους πρασίνου, πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες (€ 590.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.ΑΔιάρκεια εκτέλεσης της ΣύμβασηςΕίκοσι τέσσερες (24) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης

image

ΠΗΓΗ: theopemptou…