Αρχική Τελευταία Νέα Περιβαλλοντικές γειτονιές στο Δήμο Λεμεσού

Περιβαλλοντικές γειτονιές στο Δήμο Λεμεσού

Ο Δήμος Λεμεσού, υλοποιώντας τις προεκλογικές προκηρύξεις του Δημάρχου κ. Νίκου Νικολαΐδη για έργα σε όλες τις συνοικίες της πόλης, ξεκινά ένα πρόγραμμα δημιουργίας περιβαλλοντικών γειτονιών και δρόμων με σκοπό την ουσιαστική αναβάθμιση τους και της βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει σταδιακά γειτονιές από όλες τις συνοικίες της πόλης, ξεκινώντας άμεσα με τρεις γειτονιές στις συνοικίες του Αγίου Σπυρίδωνα, Ζακακίου και Αγίου Νικόλα. 

Το έργο θα προβλέπει τον ανασχεδιασμό επιλεγμένων δρόμων οι οποίοι συνδέονται με χώρους πρασίνου και σχολεία, και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ποδηλατοδρόμους, εμπλουτισμό του πρασίνου και οργανωμένους χώρους στάθμευσης. Οι γειτονιές αυτές θα αναγνωρίζονται με ειδικές σημάνσεις και μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης, ώστε να καταστούν πιο ανθρώπινες, πιο ασφαλείς για τα παιδιά και πιο ελκυστικές. Οι περιβαλλοντικές αυτές γειτονιές θα μπορούν να αποτελέσουν τους πυρήνες και για περαιτέρω επέκταση τους στο μέλλον.

Ο Δήμος Λεμεσού έχει προχωρήσει στην προκήρυξη ανοικτής προσφοράς για μελετητή για τον σχεδιασμό των γειτονιών αυτών. 

Προσφορές μπορούν να υποβάλουν μελετητές ή ομάδες μελετητών και με βάση το χρονοδιάγραμμα η διαδικασία κατακύρωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Νοεμβρίου