Αρχική BusinessNews Πλήρης αναδιαμόρφωση της εικόνας του Τροόδους – Κινήσεις της κυβέρνησης και προκήρυξη...

Πλήρης αναδιαμόρφωση της εικόνας του Τροόδους – Κινήσεις της κυβέρνησης και προκήρυξη διαγωνισμού

Τις βάσεις για την πλήρη αναδιαμόρφωση της εικόνας του Τροόδους θέτει η Κυβέρνηση, σύμφωνα με την οποία μέχρι τα τέλη του έτους αναμένεται να προκηρύξει τον πρώτο διαγωνισμό για αξιοποίηση κρατικής περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή της Πλατείας του Τρόοδος, με στόχο την αναβάθμιση και δημιουργία τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή. 

Στα σχέδια της κυβέρνησης περιλαμβάνονται τέσσερις περιοχές στα ορεινά, τις οποίες το κράτος διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που προτίθεται να διαθέσει σε επενδυτές για να τις αξιοποιήσουν, με τη μέθοδο της μακροπρόθεσμης μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται η διάθεση κρατικών περιουσιακών στοιχείων στην Πλατεία Τροόδους, Σταυρό της Ψώκας, Πλατάνια και Αμίαντο. 

Στην περιοχή Αμιάντου υπάρχουν 25 κατοικίες και κτήρια, 11 χώροι διαμονής των εργατών του πρώην μεταλλίου, εγκαταστάσεις πρώην νοσοκομείου και τρία κτήρια γύρω από αυτές συνολικής έκτασης 6.250m2, ένα παλιό εργοστάσιο και κτήρια γύρω από αυτό (30.600m2), 24 κτήρια στον παλιό χώρο του μεταλλείου, γήπεδο ποδοσφαίρου έκτασης 8.160 m2. Περιλαμβάνονται επίσης 480 μέτρα εσωτερικού οδικού δικτύου και 3,20 χιλιόμετρα δευτερεύοντος δρόμου. Τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν για διάφορες τουριστικές και εμπορικές χρήσεις. 

Δείτε όλο το σχέδιο ανάπτυξης στο InBusiness