Αρχική Τελευταία Νέα Πληρωμή Τελών Σκύβαλων, Επαγγελματικής Άδειας και Άδειας Επαγγελματικού Υποστατικού

Πληρωμή Τελών Σκύβαλων, Επαγγελματικής Άδειας και Άδειας Επαγγελματικού Υποστατικού

Ο  Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι έχουν σταλεί οι λογαριασμοί για τα τέλη σκυβάλων, επαγγελματικής άδειας και άδειας επαγγελματικού υποστατικού για το έτος 2017 για τους οποίους έχει δοθεί παράταση πληρωμής μέχρι και τις
30 Νοεμβρίου, 2017

Η πληρωμή γίνεται στα γραφεία εισπράξεως φόρων στην οδό                       Αρχ. Κυπριανού (δίπλα από το Δημοτικό Μέγαρο), σε όλες τις Εμπορικές Τράπεζες,  και στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα καθώς και στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.

Παρακαλούνται οι δημότες που δεν έχουν λάβει ειδοποίηση, να προσέλθουν για πληρωμή στα γραφεία εισπράξεως φόρων στην πιο πάνω διεύθυνση και να ενημερώσουν το Δήμο για τυχόν αλλαγές στη διεύθυνση αλληλογραφίας τους.