Αρχική Τελευταία Νέα Προβληματισμός για την έλλειψη διαφάνειας στην εκδίκαση της εκλογικής αίτησης του τέως...

Προβληματισμός για την έλλειψη διαφάνειας στην εκδίκαση της εκλογικής αίτησης του τέως Δημάρχου Λεμεσού

H παρεμπόδιση την πρόσβασης σε εκλογικά έγγραφα που σχετίζονται με την εκλογική αίτηση του τέως Δημάρχου Λεμεσού Ανδρέα Χρίστου, προκαλεί την αντίδραση της οργάνωσης Πολιτεία, η οποία δραστηριοποιείται σε θέματα δημοκρατίας, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως γνωστό, με ενδιάμεση απόφασή του το Εκλογοδικείο παρεμπόδισε την πρόσβαση σε σχετικά εκλογικά έγγραφα που αφορούν την υπόθεση: φύλλα καταμέτρησης ψήφων εκλογικών κέντρων και αποδείξεις παραλαβής των καλπών και άλλων αντικειμένων από τους προεδρεύοντες .

Η μη-κυβερνητική οργάνωση Πολιτεία με ανάρτηση της σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζει προβληματισμό για την έλλειψη διαφάνειας που προκύπτει από την συγκεκριμένη απόφαση του Εκλογοδικείου και συστήνει τον σεβασμό του δικαιώματος πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες, τονίζοντας ότι αυτό είναι κατοχυρωμένο ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η ενδιάμεση απόφαση του Εκλογοδικείου έχει πρόσφατα προσελκύσει κριτική για το ότι δεν τεκμηριώνει την ανάγκη για αποστέρηση της πρόσβασης στα εκλογικά έγγραφα και ότι αντιφάσκει με τα διεθνή πρότυπα για τον χειρισμό εκλογικών αιτήσεων, όπως ορίζονται από εκθέσεις και αποφάσεις του Συμβούλιου της Ευρώπης, του ΟΑΣΕ και του ΕΔΑΔ.

Η Πολιτεία μαζί με τον Ευρωπαϊκό οργανισμό Access Info Europe και δεκάδες άλλες οργανώσεις και ακτιβιστές από την Κύπρο και το εξωτερικό συμμετέχουν σε κοινή πρωτοβουλία για την επικύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόσβαση σε Δημόσια Έγγραφα. Στο παρόν στάδιο η προσπάθεια αυτή στοχεύει στην απάλειψη των οποιονδήποτε απόλυτων εξαιρέσεων από τη νομοθεσία που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με επιστολή του Access Info Europe προς το Υπουργείο, οι εξαιρέσεις αυτές παραβιάζουν όχι μόνο τα διεθνή πρότυπα περί διαφάνειας αλλά και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.