Αρχική Τελευταία Νέα Προγραμματίζεται η λειτουργία της Μονάδας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης και Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στο...

Προγραμματίζεται η λειτουργία της Μονάδας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης και Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στο Πεντάκωμο

Ο Δήμος Λεμεσού μέσα από ανακοίνωση, ενημερώνει το κοινό ότι από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται η λειτουργία της Μονάδας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης και Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στο Πεντάκωμο.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια μεγάλη επένδυση για την περιβαλλοντική προστασία και τη διαχείριση των σκυβάλων, που ευθυγραμμίζεται με πανευρωπαϊκές καλές πρακτικές και θα είναι πολύ ευεργετική για το Δήμο και τον τόπο μας.

Με βάση τη σχετική νομοθεσία, το επιπρόσθετο κόστος για τη λειτουργία του ΟΕΔΑ, σε αντικατάσταση του κόστους της χωματερής στο Βατί που πρέπει να κλείσει άμεσα, θα πρέπει να μετακυληθεί στα εξυπηρετούμενα νοικοκυριά και συνεπάγεται ορισμένα αυξημένα τέλη στα σκύβαλα για τους δημότες Λεμεσού, αλλά και της υπόλοιπης επαρχίας μας.

Ο Δήμος Λεμεσού έχει αναλάβει ενέργειες όλο αυτό το διάστημα για τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση των δημοτών του. Συγκεκριμένα προγραμμάτισε σειρά δράσεων οι οποίες θα επιφέρουν σοβαρές εξοικονομήσεις στην υπηρεσία αποκομιδής σκυβάλων. Επίσης ο Δήμος θα απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος της δαπάνης με εξοικονομήσεις από άλλα κονδύλια.

Παράλληλα θα στοχεύσει με διάφορες δράσεις στη μείωση των σκυβάλων που θα μεταφέρονται στον ΟΕΔΑ, προωθώντας το διαχωρισμό των σκυβάλων στην πηγή (ανακύκλωση, μείωση, επαναχρησιμοποίηση) στο πλαίσιο της σύγχρονης και ορθολογιστικής διαχείρισης των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων.

Ως γενικότερη αρχή, ο Δήμος υποστηρίζει ότι το κάθε νοικοκυριό θα πρέπει να καταβάλλει τέλη σκυβάλων ανάλογα με το τι πετά και τι διαχωρίζει στην πηγή («πληρώνω όσα πετώ», pay as you throw), αλλά αυτό απαιτεί την υιοθέτηση σχετικής νομοθεσίας από την πολιτεία.

Στο παρόν στάδιο ο Δήμος εφαρμόζει ειδική πολιτική τιμολόγησης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Ο Δήμος Λεμεσού θεωρεί τη λειτουργία του ΟΕΔΑ μια αναβαθμισμένη υπηρεσία που αποσκοπεί στην προστασία του πολύτιμου για όλους μας περιβάλλοντος. Γι’ αυτό προσβλέπει στην ανταπόκριση και συνεργασία των δημοτών για το κοινό όφελος, ενώ παράλληλα θα εργαστεί στο πλαίσιο της Ένωσης Δήμων για την προώθηση της σύγχρονης, δίκαιης και ολοκληρωμένης πολιτικής «πληρώνω όσα πετώ».