Αρχική Τελευταία Νέα Προκήρυξη διαγωνισμού για την ετοιμασία γενικού σχεδίου σχετικά με την επέκταση του...

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ετοιμασία γενικού σχεδίου σχετικά με την επέκταση του Νοσοκομείου Λεμεσού,

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ετοιμασία γενικού σχεδίου master plan σχετικά την επέκταση του Νοσοκομείου Λεμεσού, οι ανάγκες του οποίου έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Το συμβόλαιο που αναμένεται να υπογραφεί εντός Δεκεμβρίου περιλαμβάνει την καταγραφή και την οριστικοποίηη από τους μελετητές των νέων αναγκών του Νοσοκομείου, την επέκταση των τμημάτων, ενδεχόμενη σύνδεση των τμημάτων η ανέγερση νέου κτηρίου δίπλα από το υφιστάμενο.

Το κόστος της σύμβασης, για την οποία οι προσφορές από 5 επιλεγμένους αρχιτέκτονες μελετητές αξιολογήθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες, ανέρχεται στις €55.000, ενώ δεν έχει μέχρι στιγμής σταλεί επιστολή αποδοχής στον επιλεγέντα προσφοροδότη….