Αρχική ΤΕΠΑΚ Προκήρυξη Θέσης Εργασίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα...

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Συστήματα Ισχύος

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Συστήματα Ισχύος (Ανάλυση βασικών κυκλωμάτων, Δίκτυα, Ηλεκτρονικά ισχύος και συσκευές, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Κατανεμημένα συστήματα ισχύος, Έξυπνα δίκτυα και τα στοιχεία τους)»

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

Πληροφορίες: http://www.cut.ac.cy/university/jobs/academic/departments/eet/ ή στο τηλέφωνο +357 25002466….