Αρχική ΤΕΠΑΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει αριθμό 15 θέσεων για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαιευτικής με έναρξη τον Ιανουάριο του 2016 και λήξη τον Δεκέμβριο του 2017.

Το Πρόγραμμα είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/55/ΕΚ και τους Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους 154 (Ι)2003 ως 2012.

Σύστημα Σπουδών και Φοίτησης:Η φοίτηση είναι πλήρης και υποχρεωτική διάρκειας 4 κανονικών και 2 θερινών εξαμήνων κλινικής άσκησης. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση τουλάχιστο 140 ECTS.

Γλώσσα ΔιδασκαλίαςΗ γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

ΔίδακτραΤο συνολικό ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στις €4.100 και ο τρόπος καταβολής τους ως εξής:

Προκαταβολή (με την αποδοχή θέσης): €625Μέχρι 8η Ιανουαρίου 2016: €900Μέχρι 2α Σεπτεμβρίου 2016: €900Μέχρι 6η Ιανουαρίου 2017: €900Μέχρι 1η Σεπτεμβρίου 2017: €775

Υποβολή Αίτησης:Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου Νοσηλευτικής που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νοσηλευτών.

Προθεσμία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Νοεμβρίου 2015.

Οι αιτήσεις και όλα τα πιστοποιητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά ξεκινώντας από τον σύνδεσμο: https://sis.cut.ac.cy:80/sap/bc/webdynpro/sap/zcut_wd_st_cr_account?sap-client=300&sap-language=EL#. Αναλυτικά η διαδικασία περιγράφεται στις Οδηγίες Υποβολής Αίτησης.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Βιογραφικό σημείωμα

2. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων ή πιστοποιητικών

3. Εγγραφή στο Μητρώο Γενικής Νοσηλευτικής και άδεια άσκησης επαγγέλματος

4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων

5. Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για άτομα που έχουν αποκτήσει τοπτυχίο από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα εξωτερικού.

6. Ονόματα και διευθύνσεις δύο ατόμων που γνωρίζουν τον υποψήφιο σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.

7. Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα, όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες)

Αξιολόγηση Αιτήσεων και ΕγγραφέςΑναλυτικά ο τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων είναι ο ακόλουθος:1. Βαθμός Πτυχίου (20%)2. Επιτυχία σε εισαγωγική γραπτή εξέταση* (40%)3. Επιτυχία σε προφορική συνέντευξη (40%)

* Η εξέταση θα περιλαμβάνει γενικά θέματα μαιευτικής, γυναικολογίας και αναπαραγωγικής υγείας (επιπέδου πτυχιούχων νοσηλευτικής). Οι ακριβείς ημερομηνίες για την εισαγωγική γραπτή εξέταση καθώς και την προφορική θα ανακοινωθούν σύντομα και προβλέπεται να είναι αρχές Δεκεμβρίου.

Σε όσους προσφερθεί θέση θα ζητηθεί να απαντήσουν ηλεκτρονικά, εντός καθορισμένης προθεσμίας, αν την αποδέχονται. Η κράτηση θέσης προϋποθέτει την καταβολή ποσού όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

Η εγγραφή των νεοεισερχόμενων φοιτητών γίνεται με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ξεκινώντας από τον σύνδεσμο: https://sis.cut.ac.cy:80/sap/bc/webdynpro/sap/zcut_wd_st_cr_account?sap-client=300&sap-language=EL#

Σημείωση: Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις κατόχων «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικότητας στη Μαιευτική» οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να συνεχίσουν από το Δ εξάμηνο σπουδών καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό χρέωσης του επιπλέουν εξαμήνου.

Αναλυτικά ο τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων είναι ο ακόλουθος:

1. Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικότητας Μαιευτικής (60%)2. Επιτυχία σε προφορική συνέντευξη (40%).

Σημειώνεται ότι επιτυχής ολοκλήρωση των 3 εξαμήνων οδηγεί σε απόκτηση «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικότητας στη Μαιευτική» και επιτρέπει την εγγραφή στο Μητρώο Μαιών.

Περισσότερες πληροφορίες:Για περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Μαιευτικής μπορείτε να αποτείνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής, (τηλεφωνικός αριθμός 25002048, κ. Kαλογήρου)….