Αρχική ΤΕΠΑΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει 15 θέσεις φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης  στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική – Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (ΜΕΝΨΥ) με έναρξη τον Ιανουάριο του 2016 και ολοκλήρωση τον Δεκέμβριο του  2016.

Το Πρόγραμμα είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ και τους Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους 154 (Ι)2003 ως 2012. Σημειώνεται ότι το πιο πάνω πρόγραμμα παρακολούθησης, καταλήγει σε απόκτηση Επαγγελματικού Τίτλου Σπουδών, και συγκεκριμένα σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Φοίτησης στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική- Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (Post Graduate Diploma). Ο τίτλος αυτός εξασφαλίζει εγγραφή στο μητρώο Ψυχιατρικών Νοσηλευτών – Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας στη Δημοκρατία της Κύπρου.

Πληροφορίες για το σύστημα φοίτησης, το πρόγραμμα μαθημάτων, τα δίδακτρα και το σχέδιο αποπληρωμής, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, τα κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων και άλλα συναφή θέματα στο    http://www.cut.ac.cy/studies/news/announcement/?contentId=127901

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν κάτοχοι πτυχίου στη Νοσηλευτική Επιστήμη, αναγνωρισμένου από την αρμόδια υπηρεσία τη Κυπριακής Δημοκρατίας, και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νοσηλευτών και Μαιών Κύπρου Γενικής Περίθαλψης. Προθεσμία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 30η  Νοεμβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποταθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής,  (τηλ. 25002048, κα Kαλογήρου).

 …