Αρχική Τελευταία Νέα Πρόταση για κατασκευή τεσσάρων κυματοθραυστών από φυσικούς ογκόλιθους, Θωρακίζουν τη θαλάσσια περιοχή...

Πρόταση για κατασκευή τεσσάρων κυματοθραυστών από φυσικούς ογκόλιθους, Θωρακίζουν τη θαλάσσια περιοχή Αγίου Τύχωνα

Τέσσερις αποσπασμένοι παράλληλοι κυματοθραύστες, από φυσικούς ογκολίθους, προτείνεται να κατασκευαστούν για προστασία και βελτίωση της παραλίας στον Άγιο Τύχωνα παρά το ξενοδοχείο Halcyon.

Οι εργασίες κατασκευής του ξενοδοχειακού συγκροτήματος συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και η εταιρεία που το κατασκευάζει κατέθεσε μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή κυματοθραυστών.

Το παραλιακό μέτωπο στον κόλπο Λεμεσού περιλαμβάνει σειρά από θαλάσσια έργα προστασίας και βελτίωσης της παραλίας. Από το παλιό λιμάνι Λεμεσού μέχρι τη μαρίνα St Raphael υπάρχουν θωρακίσεις (επίχωση), παράλληλοι/ αποσπασμένοι κυματοθραύστες και πρόβολοι.

Το παραλιακό τμήμα από το τέλος της επίχωσης μέχρι το αρχαίο λιμάνι Αμαθούντας εξελίσσεται σταδιακά, κατασκευάζοντας αποσπασμένους κυματοθραύστες και απομακρύνοντας προβόλους.

Στο τμήμα μεταξύ του αρχαίου λιμανιού Αμαθούντας και της μαρίνας St Raphael υπάρχει αριθμός προβόλων που μελλοντικά εκτιμάται θα αντικατασταθούν και αυτοί με αποσπασμένους παράλληλους κυματοθραύστες.

Η μελέτη προτείνει την κατασκευή τεσσάρων αποσπασμένων παράλληλων κυματοθραυστών σε μέρος του τελευταίου αυτού τμήματος, μέτρο το οποίο συνάδει με την πρακτική που ήδη έχει εφαρμοστεί στο μεγαλύτερο μήκος της παραλίας του κόλπου Λεμεσού.

Οι κύριες επιπτώσεις στο περιβάλλον που αναγνωρίστηκαν από την αρχή της ανάθεσης είναι η επιρροή των προτεινόμενων έργων στις παράκτιες διεργασίες, κυρίως όσον αφορά τις αλλαγές στο κυματικό και στο υδροδυναμικό πεδίο της περιοχής μελέτης, οι επιπτώσεις στη μεταφορά ιζημάτων και η αλλαγή της μορφολογίας του πυθμένα και της ακτογραμμής.

Σύμφωνα με τον μελετητή, από την εμπειρία που αποκτήθηκε από την κατασκευή κυματοθραυστών στο παραλιακό μέτωπο Λεμεσού τα τελευταία 40 χρόνια (από τη δεκαετία 1970) οι αποσπασμένοι παράλληλοι κυματοθραύστες έχουν γίνει αποδεκτοί από το κοινό και δεν έχουν παρουσιαστεί περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η μελέτη των έργων εκπονήθηκε παράλληλα με την περιβαλλοντική μελέτη και υπήρξε συνεχής και εναλλασσόμενη ανταλλαγή των ευρημάτων και προτάσεων ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση.

Εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις με τη χρήση προηγμένων αριθμητικών μοντέλων που περιλάμβαναν από καμία παρέμβαση, σειρά από προβόλους, σειρά από έξαλους αποσπασμένους κυματοθραύστες και σειρά από ύφαλους κυματοθραύστες.

Η λύση που προκρίθηκε είναι η κατασκευή έξαλων αποσπασμένων κυματοθραυστών. Έγινε βελτιστοποίηση της διάταξής τους εξετάζοντας εναλλακτικά μήκη, ανοίγματα, αποστάσεις από ακτογραμμή.

Η τελική πρόταση που διαμορφώθηκε που μεγιστοποιεί τις θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ελαχιστοποιώντας τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις προνοεί καμία εκσκαφή στο χώρο, καμία κατασκευή στην ακτογραμμή και στην παραλία, κατασκευή τεσσάρων αποσπασμένων κυματοθραυστών από φυσικά πετρώματα σε θέσεις που δεν υπάρχουν Λιβάδια Ποσειδωνίων.

Σύμφωνα με τον μελετητή, εάν την περίοδο εκτέλεσης του έργου υπάρχει εποχική μετακίνηση άμμου τότε θα γίνει εμπλουτισμός της παραλίας ώστε να επανέλθει η ακτογραμμή στη θέση που έχει όταν υπάρχει μέγιστο πλάτος παραλίας.

Η άμμος εμπλουτισμού της παραλίας, αν χρειαστεί να γίνει, μπορεί να προέλθει είτε από αδειούχο λατομείο είτε από το απόθεμα που δημιουργήθηκε για εμπλουτισμό της παραλίας Λεμεσού από την εκβάθυνση του λιμένα Λεμεσού, το οποίο βρίσκεται δυτικά του λιμανιού (Ladies Mile). Παρόμοιος εμπλουτισμός έγινε για την παραλία στην περιοχή «Εναέριος».

Τα προτεινόμενα έργα για την κατασκευή τεσσάρων αποσπασμένων παράλληλων κυματοθραυστών είναι όλα από φυσικά υλικά, είναι 100% ανακυκλώσιμα (μπορούν να μετακινηθούν και επαναχρησιμοποιηθούν) και μπορούν να προσαρμοστούν σε μελλοντικές αλλαγές είτε λόγω κλιματικών αλλαγών είτε αλλαγών στη χρήση του χώρου.

Προτείνεται όπως μη γίνει οποιαδήποτε εκσκαφή οπουδήποτε ώστε να μην επηραστεί αρνητικά ο πυθμένας. Ειδικά στην παραλία, το μόνο που προτείνεται είναι η επίσπευση της δημιουργίας παραλίας με τεχνητό εμπλουτισμό, τοποθετώντας άμμο από άλλη θέση πάνω στην υφιστάμενη επιφάνεια.

Οι ποσότητες υλικών εξαρτώνται από την πυκνότητα των πετρωμάτων. Όσο μεγαλύτερη η πυκνότητα τόσο λιγότερος ο όγκος υλικού.

Εκτιμάται ότι μέχρι την έναρξη κατασκευής του έργου το πρότυπο για ογκόλιθους θα τροποποιηθεί και η ελάχιστη τιμή για την πυκνότητα των ογκολίθων θα μειωθεί από 2300kg/m3 σε 2100kg/m3.

Η τροποποίηση αυτή θα έχει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (σε σύγκριση με την υφιστάμενη νομοθεσία) αφού εκτός από τη μείωση της λατόμευσης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά από γειτονικά λατομεία (μειώνοντας το περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος από τη μεταφορά από απόμακρα λατομεία).

Η προμήθεια των υλικών και η μεθοδολογία κατασκευής του έργου αποτελεί αρμοδιότητα και προνόμιο του εργολάβου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου.

Το τεχνητό παραλιακό μέτωπο Λεμεσού

Το παραλιακό μέτωπο Λεμεσού από το ομώνυμο λιμάνι μέχρι την Μονή είναι σχεδόν εξολοκλήρου τεχνητό, αποτελούμενο από λιμενικά έργα, θωρακίσεις/ επιχώσεις, αποσπασμένους κυματοθραύστες, προβόλους, αποβάθρες. Ενώ αρχικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης ήταν υποβαθμισμένο τα τελευταία χρόνια αποτελεί πόλο έλξης τόσον ντόπιων όσο και ξένων επισκεπτών.

Σήμερα υπάρχουν 46 αποσπασμένοι κυματοθραύστες στην ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού. Οι πρώτοι αποσπασμένοι κυματοθραύστες κατασκευάστηκαν στην περιοχή του Δημοτικού Κήπου τη δεκαετία 1980 με βάση τη μελέτη Thomas.

Ακολούθησε ο σχεδιασμός του Γενικού Σχεδίου (Master Plan), την περίοδο 1993-1996 από τον ολλανδικό οίκο Delft Hydraulics σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων ο οποίος προνοεί την κατασκευή σειράς αποσπασμένων παράλληλων κυματοθραυστών σε όλο το παραλιακό μέτωπο μέχρι και το ξενοδοχείο Amathus.

Το ρυθμιστικό σχέδιο περιλαμβάνει την αποξήλωση των προβόλων/ κάθετων κυματοθραυστών μετά την κατασκευή των αποσπασμένων ώστε να δημιουργείται απρόσκοπτη πρόσβαση κατά μήκος της παραλίας.

Στην περιοχή μεταξύ του αρχαίου λιμένα Αμαθούντας και της μαρίνας St Raphael, υπάρχει παραλιακός πεζόδρομος και σειρά από κάθετους προβόλους. Ο παραλιακός πεζόδρομος στην περιοχή των έργων απέχει 10-20 μέτρα από την ακτογραμμή.

Στην περιοχή των έργων υπάρχουν τρεις έξαλοι τεχνητοί πρόβολοι από φυσικούς ογκόλιθους στη δυτική πλευρά και δύο ύφαλοι πρόβολοι στην ανατολική πλευρά. Οι πρόβολοι αυτοί υποδεικνύονται σε έξι δορυφορικές φωτογραφίες μεταξύ 2008 και 2015 και σε φωτογραφίες που λήφθηκαν τον Απρίλιο 2016 από την περιοχή.

ΠΗΓΗ: Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Γράφει: Άγγελος Νικολάου…