Αρχική Τελευταία Νέα Σε ένα ενδιαφερόμενο όλο το Παντοπουλείο, οι προτεινόμενες χρήσεις, πολυσέλιδη η διαδικασία

Σε ένα ενδιαφερόμενο όλο το Παντοπουλείο, οι προτεινόμενες χρήσεις, πολυσέλιδη η διαδικασία

Σχεδόν 100 σελίδες θα συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες μας στην προκήρυξη της προσφοράς προς ενδιαφερόμενους για ενοικίαση του χώρου του Παντοπωλείου με την προσφορά να απευθύνεται όπως μαθαίνουμε σε έναν ενδιαφερόμενο για όλο τον χώρο.

Σύμφωνα πάντοτε με την πληροφόρηση μας θα δίνονται οι εξής κατευθυντήριες γραμμές ως προς τις προτεινόμενες χρήσεις του χώρου, χρήσεις θα λέγαμε αναμενόμενες και αυτονόητες:1. Διασφάλιση του παραδοσιακού χαρακτήρα2. Δημιουργία χώρων εστίασης3. Αξιοποίηση ως τουριστικός και εκπαιδευτικός προορισμός4. Διοργάνωση εκδηλώσεων

Προφανώς και η διαδικασία θα πάρει αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί ενώ δεν γνωρίζουμε τις οικονομικές απαιτήσεις του δήμου ωστόσο η επιτυχής ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής θα είναι κάτι εκπληκτικό για το κέντρο και την πόλη μας.

Ενδιαφέρον για τον χώρο φαίνεται να υπήρχε ως μέχρι πριν από μερικούς μήνες από όμιλο που δραστηριοποιείται στη Λεμεσό ωστόσο μαθαίνουμε ότι το ενδιαφέρον αυτό έχει ατονίσει. Γενικότερο ενδιαφέρον φαίνεται πάντως να εκφράζεται από αρκετούς….