Αρχική ΤΕΠΑΚ Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για μεταπτυχιακά στο ΤΕΠΑΚ, μέχρι και τις 8...

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για μεταπτυχιακά στο ΤΕΠΑΚ, μέχρι και τις 8 Απριλίου

Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας ενημερώνουμε ότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ (MA/MSc), σε 30 προγράμματα που αρχίζουν το Σεπτέμβρη του 2016, ως ακολούθως:

 • ΜSc Βιοτεχνολογία Ζώων
 • ΜSc Βιοτεχνολογία Τροφίμων
 • ΜSc Βιοτεχνολογία Φυτών
 • MSc Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
 • MSc Περιβαλλοντικές Βιοεπιστήμες και Τεχνολογία
 • ΜSc Διεθνής Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 • ΜSc Διοίκηση Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • ΜSc Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά
 • MSc Ναυτιλιακά και Διοίκηση
 • MSc Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση
 • MSc Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • ΜBA Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • ΜA Ψηφιακά Μέσα και Δημοσιογραφία
 • ΜA Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας
 • MΑ Οπτική Επικοινωνία στα Νέα Μέσα
 • ΜA Διαδραστικά Πολυμέσα
 • MSc Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών
 • MSc Interaction Design (εξ αποστάσεως, στην Αγγλική)
 • ΜΑ Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης
 • MSc Ηλεκτρολογική Μηχανική
 • MSc Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
 • MSc Βιοϊατρική Μηχανική
 • MSc Μηχανολογική Μηχανική
 • MSc Ενεργειακά Συστήματα
 • MSc Πολιτική Μηχανική και Αειφόρος Σχεδιασμός
 • MSc Γεωπληροφορική & Γεωχωρικές Τεχνολογίες
 • MSc in Brain and Cognitive Sciences (στην Αγγλική)
 • ΜSc Environmental Health (στην Αγγλική)
 • MSc Epidemiology and Biostatistics (στην Αγγλική)
 • MA Computer Assisted Language Learning-CALL (εξ αποστάσεως, στην Αγγλική)

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση www.cut.ac.cy/masters

Δίδακτρα και Υποτροφίες

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα, το ύψος των οποίων ανά πρόγραμμα (για υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι συνολικά €4,100.  Κατ΄ εξαίρεση τα δίδακτρα στα προγράμματα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου είναι συνολικά €4,800. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να παραχωρήσει εσωτερικές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη βάση κοινωνικό- οικονομικών κριτηρίων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές, το οποίο ισχύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Υποβολή Αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016. Παρέχεται η δυνατότητα καθυστερημένης υποβολής αίτησης με προθεσμία την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016, ωστόσο οι καθυστερημένες αιτήσεις θα αξιολογηθούν αναλόγως διαθεσιμότητας θέσεων σε κάθε πρόγραμμα. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και αρχίζει από τη διεύθυνση:www.cut.ac.cy/masters

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση www.cut.ac.cy/masters και http://www.cut.ac.cy/digitalAssets/virtualPath/127/127454_CUT_0859.pdf

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αποτείνονται για πληροφορίες στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας:

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης

Γωνία οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, 3040, Λεμεσός

Τηλ: 25 002710/11, Φαξ: 25 002760

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected], [email protected]

Για πληροφορίες που αφορούν σε πιο εξειδικευμένα ερωτήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στους ακαδημαϊκούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι συντονιστές κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο  www.cut.ac.cy/masters…