Αρχική Τελευταία Νέα Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του κοινού...

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του κοινού 1450

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα, η παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του κοινού “14 – 50”, για θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων και επιδομάτων πρόνοιας.

Το τηλεφωνικό κέντρο στελεχώνουν είκοσι υπάλληλοι ανάδοχης ιδιωτικής εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στα μηχανογραφικά συστήματα του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άμεσες απαντήσεις θα δίδονται μόνον σε συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία θα κατηγοριοποιηθούν, ενώ οι εξειδικευμένες ερωτήσεις θα αποστέλλονται για εξέταση στα αρμόδια τμήματα.