Αρχική Τελευταία Νέα Σε προκήρυξη προσφοράς για διαμόρφωση δημόσιας πλατείας στην οδό Γαλιλαίου, προχώρησε ο...

Σε προκήρυξη προσφοράς για διαμόρφωση δημόσιας πλατείας στην οδό Γαλιλαίου, προχώρησε ο Δήμος Λεμεσού

Διαβάστε τι αναφέρει η σχετική προσφορά:“Προσφορά για την εκτέλεση του έργου διαμόρφωση δημόσιας πλατείας οδού Γαλιλαίου/Κωνσταντινουπόλεως στη Λεμεσό. Η κατηγορία του Έργου είναι Τεχνικό και κατατάσσεται στην “Δ” Τάξη. Όπου οι όροι “Κατηγορία” και “Τάξη” έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί Εγγραφής Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος”.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προσφορά αναλυτικά….