Αρχική ΤΕΠΑΚ Σημαντική εξέλιξη, την ίδρυση των τριών πρώτων ερευνητικών μονάδων του ΤΕΠΑΚ ενέκρινε...

Σημαντική εξέλιξη, την ίδρυση των τριών πρώτων ερευνητικών μονάδων του ΤΕΠΑΚ ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο

Την ίδρυση των τριών πρώτων ερευνητικών μονάδων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όλα στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας.

Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι “το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έκρινε την ίδρυση των νέων ερευνητικών μονάδων στο ΤΕΠΑΚ ως αναγκαία καθώς, παράλληλα με τις ερευνητικές μονάδες που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου που έθεσε η πολιτεία για να καταστεί η Κύπρος, Διεθνές και Περιφερειακό Κέντρο Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας”.

Οι ερευνητικές μονάδες που αναμένεται με την ίδρυση τους να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας του ΤΕΠΑΚ, είναι οι ακόλουθες:

– Ερευνητική Μονάδα Διαστημικών Εφαρμογών, Τηλεπισκόπησης, Γεωπληροφορικής, Γεωπεριβάλλοντος και Αειφορίας «Ερατοσθένης». Πρόκειται για τη δημιουργία ερευνητικού πόλου δραστηριοποίησης στον τομέα του διαστήματος, παρατήρησης γης, γεωπληροφορικής, γεωπεριβάλλοντος, κ.ά.

– Ερευνητική Μονάδα «Κοινωνική Πληροφορική», με στόχο τη μελέτη βασικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών προκλήσεων (κοινωνική ισότητα, αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας για εμπλοκή των κοινωνικών φορέων στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας), κ.ά.

– Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης «Ηράκλειτος», με αντικείμενο τη μελέτη σύγχρονων διεπιστημονικών αντιλήψεων σε σχέση με τη φύση και το χαρακτήρα της περιφερειακής και γενικότερα της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, κ.ά.

Πηγή: KYΠΕ…