Αρχική ΤΕΠΑΚ Συνάντηση Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΠΚ με τον Υπουργό Παιδείας

Συνάντηση Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΠΚ με τον Υπουργό Παιδείας

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Διόφαντος Γλ. Χατζημιτσής ενημέρωσε στις 19/04/2016 τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Κάδη για την ερευνητική δυναμική και τα σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Διόφαντος Γλ. Χατζημιτσής έκανε αναφορά στο συνολικό ποσό εξωτερικής χρηματοδότησης από το 2007 μέχρι σήμερα το οποίο ανέρχεται στα 33 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης ενημέρωσε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για τις σημαντικές επιτυχίες του ΤΠΚ  στο Πρόγραμμα HORIZON2020 με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 7 εκατ. Ευρώ και εξασφάλισης 18 έργων.  Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τα δύο έργα ERC συνολικής χρηματοδότησης 3.3 εκατ. Ευρώ, στα 3 έργα στο Πρόγραμμα TWINNING συνολικής χρηματοδότησης 1.2 εκατ. Ευρώ καθώς και σε 1 έργο στη Δράση TEAMING ύψους 0.5 εκατ. Ευρώ που έχει εξασφαλίσει το ΤΠΚ.  Στο Πρόγραμμα TWINNING το ΤΠΚ κατάφερε να εξασφαλίσει τρία (3) εκ των πέντε (5) Ερευνητικών Έργων που εξασφάλισαν συνολικά οι κυπριακοί ερευνητικοί φορείς και στα οποία το ΤΠΚ έχει ρόλο Ανάδοχου Φορέα.

Τέλος ο Αντιπρύτανης Χατζημιτσής ευχαρίστησε το Υπουργείο Παιδείας και ιδιαίτερα τον Υπουργό και την Πολιτεία για την στήριξη τους στην ίδρυση των πρώτων τριών ερευνητικών μονάδων «Ερατοσθένης», «Κοινωνική Πληροφορική», «Ηράκλειτος», στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον διαβεβαίωσε ότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα έχει καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου που έθεσε η Πολιτεία για να καταστεί η Κύπρος, Διεθνές και Περιφερειακό Κέντρο Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας….