Αρχική Υγεία Συνδυασμός σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης, εγκρίθηκε νέα θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια

Συνδυασμός σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης, εγκρίθηκε νέα θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια

Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε το σύμπλοκο μόριο Σακουμπιτρίλη/Βαλσαρτάνη για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με συμπτωματική χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF). Η νέα θεραπεία είναι σε μορφή δισκίου, το οποίο λαμβάνεται δύο φορές την ημέρα και διαθέτει έναν μοναδικό μηχανισμό δράσης, ο οποίος θεωρείται ότι μειώνει το φορτίο που καλείται να διαχειριστεί η καρδιά με ανεπάρκεια.

Η έγκριση βασίζεται στα αποτελέσματα της μελέτης PARADIGM-HF, στην οποία συμμετείχαν 8.442 ασθενείς με HFrEF, η οποία διεκόπη πρώιμα όταν διαπιστώθηκε ότι το σύμπλοκο μόριο Σακουμπιτρίλη/Βαλσαρτάνη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου έναντι της εναλαπρίλης. Στο τέλος της μελέτης, οι ασθενείς που έλαβαν ΣακουμπιτρίληΒαλσαρτάνη ήταν πιθανότερο να βρίσκονται εν ζωή και λιγότερο πιθανό να νοσηλευτούν για καρδιακή ανεπάρκεια σε σχέση με τους ασθενείς στους οποίους δόθηκε εναλαπρίλη.

Η ανάλυση των δεδομένων ασφάλειας έδειξε ότι το σύμπλοκο μόριο Σακουμπιτρίλη/Βαλσαρτάνη είχε παρόμοιο προφίλ ασφάλειας με την εναλαπρίλη.

Η Σακουμπιτρίλη/Βαλσαρτάνη δρα μέσω του μηχανισμού δράσης του αναστολέα της νεπριλυσίνης υποδοχέα της αγγειοτασίνης που μειώνει το φορτίο για την καρδιά με ανεπάρκεια. Το δύο φορές ημερησίως δισκίο δρα ενισχύοντας τα προστατευτικά νευροορμονικά συστήματα της καρδιάς (σύστημα ΝΡ) καταστέλλοντας παράλληλα το επιβλαβές σύστημα (το RAAS).

Τα αποτελέσματα από τη μελέτη 8.442 ασθενών PARADIGM-HF έναντι της εναλαπρίλης έδειξαν η νέα θεραπεία :– μείωσε τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια κατά 20%– μείωσε τις νοσηλείες από καρδιακή ανεπάρκεια κατά 21%– μείωσε τον κίνδυνο ολικής θνητότητας κατά 16%.

Συνολικά, υπήρξε μείωση του κινδύνου κατά 20% όσον αφορά το κύριο καταληκτικό σημείο, ως σύνθετο καταληκτικό σημείο του θανάτου καρδιαγγειακής αιτιολογίας ή του χρόνου έως την πρώτη νοσηλεία για την καρδιακή ανεπάρκεια.

Λιγότεροι ασθενείς υπό θεραπεία με Σακουμπιτρίλη/Βαλσαρτάνη διέκοψαν την υπό μελέτη φαρμακευτική αγωγή για οποιοδήποτε ανεπιθύμητο συμβάν συγκριτικά με τους ασθενείς υπό εναλαπρίλη. Η ομάδα του σύμπλοκου μορίου Σακουμπιτρίλη/Βαλσαρτάνη είχε περισσότερη υπόταση και μη σοβαρό αγγειοοίδημα αλλά λιγότερη νεφρική δυσλειτουργία, υπερκαλιαιμία και βήχα σε σχέση με την ομάδα της εναλαπρίλης.

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μία ιδιαίτερα εκφυλιστική, απειλητική για τη ζωή κατάσταση, στην οποία η καρδιά δεν μπορεί να αντλήσει αρκετό αίμα για να το διοχετεύσει στο σώμα γιατί οι μύες της καρδιάς, είτε είναι εξασθενημένοι, είτε είναι ιδιαίτερα δύσκαμπτοι για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά.

Κατά συνέπεια, οι ασθενείς αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο θανάτου, επανειλημμένες νοσηλείες και συμπτώματα όπως είναι η δύσπνοια, η κόπωση και η κατακράτηση υγρών που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Καθημερινά, 10.000 Ευρωπαίοι διαγιγνώσκονται με καρδιακή ανεπάρκεια και 15 εκατομμύρια εκτιμάται ότι ζουν με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Παρά το συχνό επιπολασμό, τα περισσότερα άτομα αδυνατούν να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν διαγιγνώσκονται σωστά ή αποδίδουν λανθασμένα τα σημεία στη γήρανση του ατόμου….