Αρχική BusinessNews Σύμφωνα με την τρόικα θα πρέπει να αποχωρήσουν έτσι ή αλλοιώς ακόμη...

Σύμφωνα με την τρόικα θα πρέπει να αποχωρήσουν έτσι ή αλλοιώς ακόμη 748 δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι το 2016

Πολύ μακριά από τον στόχο που μας έθεσαν οι δανειστές για μείωση της απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία κατά 4.500 υπαλλήλους μέχρι το 2016 βρίσκεται το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αποκαλύπτεται μέσα από ενημερωτικό σημείωμα, ημερ. 14/5/2015, που κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, μέχρι το 2016 θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη δημόσια υπηρεσία, είτε πρόωρα είτε λόγω ηλικίας, άλλοι 748 δημόσιοι υπάλληλοι.

Δεν είναι καθόλου εύκολη η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, τον οποίον επικαλέστηκε ο Χάρης Γεωργιάδης επιχειρηματολογώντας υπέρ της απόρριψης των αιτημάτων του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πλήρωση μόνιμων θέσεων στη Δικαστική Υπηρεσία.

Από τις 30 θέσεις εγκρίθηκαν μόνο οι 8

Συγκεκριμένα,  από τις 30 προσλήψεις που ζητήθηκαν, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από σχετική πρόταση του Χάρη Γεωργιάδη, μόνο οι οκτώ, για τις οποίες θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως και η Βουλή, .

Στο σημείωμα του προς το Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει τα εξής: «Με την πλήρωση των οκτώ θέσεων πρώτου διορισμού (σ.σ. στη Δικαστική Υπηρεσία) θα προκύψει αύξηση της απασχόλησης η οποία επηρεάζει την επίτευξη του στόχου για μείωση της απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία κατά 4.500 άτομα. Με βάση τα στοιχεία ημερ. 31/3/2015 το έλλειμμα για επίτευξη του στόχου της μείωσης της απασχόλησης ανέρχεται στα 748 άτομα.

Δεδομένου ότι υπάρχει ένα περιθώριο πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού με αναλογία 1 προς 4, δηλαδή μια πρόσληψη για κάθε τέσσερις αφυπηρετήσεις, το οποίο με βάση τα στοιχεία στις 31/12/2014 για όλη την περίοδο 2012-2016 ανέρχεται σε 392 θέσεις (προσλήψεις), το σύνολο των προσλήψεων που θα γίνουν στο επίπεδο πρώτου διορισμού θα αφαιρεθεί από τη δυνατότητα των 392 προσλήψεων ώστε να μην αυξηθεί το έλλειμμα».

Οι καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων, εξαιτίας των κενών θέσεων στη Δικαστική Υπηρεσία

Για την ανάγκη πλήρωσης των 30 κενών μόνιμων θέσεων στη Δικαστική Υπηρεσία, το Ανώτατο Δικαστήριο επικαλέστηκε την εύρυθμη λειτουργία των Δικαστηρίων, επισημαίνοντας ότι παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων με αποτέλεσμα η Κυπριακή Δημοκρατία να καταβάλλει αποζημιώσεις.

Ειδικότερα, ζητήθηκε η πλήρωση των ακόλουθων 30 θέσεων: μια θέση Ανώτερου Νομικού Λειτουργού (Κλ. A13), τρεις θέσεις Νομικού Λειτουργού (Κλ. Α9, Α10 και Α12), πέντε θέσεις Πρωτοκολλητή (Κλ. Α8, Α10 και Α11), τρεις θέσεις Πρώτου Στενογράφου (Κλ. Α10), δύο θέσεις Ανώτερου Στενογράφου (Κλ. Α8 και Α9), δύο θέσεις Στενογράφου ( Κλ. Α2, Α5 και Α7), μια θέση Πρώτου Δικαστικού Επιδότη (Κλ. Α10), πέντε θέσεις Ανώτερου Δικαστικού Επιδότη (Κλ. Α8 και Α9) και οκτώ θέσεις Δικαστικού Επιδότη (Κλ. Α2, Α5 και Α7).

Από τις παραπάνω 30 θέσεις, ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο μόνο την πλήρωση τριών θέσεων Νομικού Λειτουργού και πέντε θέσεων Πρωτοκολλητή. Aυτό διότι, όπως εξηγεί στο σημείωμα του προς το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι εύκολη η ικανοποίηση των εν λόγω αναγκών μέσω αποσπάσεων, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμος αριθμός δημόσιων λειτουργών που να υπηρετούν σε άλλα κυβερνητικά Τμήματα/Υπηρεσίες και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να εγγραφούν ως δικηγόροι σύμφωνα με τους όρους των οικείων Σχεδίων Υπηρεσίας των πιο πάνω θέσεων.

Όσον αφορά στις θέσεις της πυραμίδας των Στενογράφων Δικαστηρίου και του Δικαστικού Επιδότη, ο υπουργός Οικονομικών απέρριψε το αίτημα για νέες προσλήψεις, διότι, όπως εξηγεί στο σημείωμα του προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο προχώρησε στην αύξηση από επτά σε 15 του αριθμού των Στενοτυπιστών που απασχολούνται με αγορά υπηρεσιών και έχει, επιπλέον, συνάψει 69 συμβόλαια αγοράς υπηρεσιών επιδοτών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, η Δικαστική Υπηρεσία εξαιρείται από την καθολική απαγόρευση πλήρωσης θέσεων μόνο σ’ ό,τι αφορά τις θέσεις των Δικαστών.

Πηγή: philenews.com…