Αρχική ΤΕΠΑΚ ΤΕΠΑΚ, βελτίωση Δεξιοτήτων για “έξυπνες” καλλιέργειες ως ένα καινοτόμο εργαλείο αγροτικής και...

ΤΕΠΑΚ, βελτίωση Δεξιοτήτων για “έξυπνες” καλλιέργειες ως ένα καινοτόμο εργαλείο αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης

Η κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SmartFarmer «Βελτίωση Δεξιοτήτων για “έξυπνες” καλλιέργειες ως ένα καινοτόμο εργαλείο αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης», διοργανώνει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 (09:00 π.μ–14:00μ.μ) στο Curium Palace Hotel στηΛεμεσό, το τελικό διεθνές συνέδριο του Έργου.

Η πρόσκληση και η ατζέντα του Συνεδρίου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Έργου http://www.smartfarmerproject.eu

Στόχος του Έργου SmartFarmer είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ενός προγράμματος εκπαίδευσης, μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης και ενός εγχειριδίου. Τα πιο πάνω αποσκοπούν στο να ενισχυθεί η διάδοση και η μεταφορά της γνώσης και της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές.

Το εκπαιδευτικό υλικό και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος SmartFarmer δύναται να αξιοποιηθούν για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του αγροτικού πληθυσμού, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της εμπορίας και προώθησης ανταγωνιστικών γεωργικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας.

Το Έργο SmartFarmer, συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης. Συντονιστής είναι το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και άλλους πέντε οργανισμούς από Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Λετονία….