Αρχική BusinessNews Το ΕΤΕΚ διαπιστώνει αναρχία με τους «ουρανοξύστες»

Το ΕΤΕΚ διαπιστώνει αναρχία με τους «ουρανοξύστες»

Οι ουρανοξύστες στην Κύπρο, οι οποίοι είναι κατ’ όνομα ουρανοξύστες σε σχέση με ουρανοξύστες σε πόλεις του εξωτερικού, εμφανίστηκαν την τελευταία δεκαετία και η εντύπωση που υπάρχει είναι πως όποιος διαθέτει χρήματα μπορεί να κτίσει περίπου όπου θέλει και ό,τι θέλει στο όνομα της ανάπτυξης και της κινητικότητας στην οικοδομική βιομηχανία. 
 
Η ανέγερση ψηλών κτηρίων βοήθησε στην εργοδότηση αριθμού ατόμων, στην εισροή ξένου συναλλάγματος και στη στήριξη εταιρειών, οι οποίες λόγω και της οικονομικής κρίσης αντιμετώπιζαν προβλήματα, ωστόσο, σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο του κράτους που είναι το ΕΤΕΚ, δεν είναι όλα ρόδινα.
 
Υποδεικνύει πως ίσως στο μέλλον δημιουργηθούν προβλήματα, που θα αρχίζουν από τον δυσμενή επηρεασμό των ενοίκων γειτονικών κτηρίων μέχρι και την τροχαία συμφόρηση, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο πολλά από τα πανάκριβα διαμερίσματα να παραμείνουν αχρησιμοποίητα ακόμη και αν αγοραστούν.
 
Το ΕΤΕΚ, που μελέτησε το θέμα, υποδεικνύει πως παρατηρείται έλλειψη σαφούς και πλήρως αιτιολογημένης πολιτικής για ψηλά κτήρια στο κυπριακό πολεοδομικό κανονιστικό πλαίσιο στη βάση περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών ή ακόμα και οικονομικών κριτηρίων. Εισηγείται, δε, ότι πρέπει να χαραχθεί πολιτική η οποία να λαμβάνει υπ’ όψιν τα θετικά και τα αρνητικά από την ανέγερση τόσο ψηλών κτηρίων.
 
Το Επιμελητήριο υποδεικνύει, επίσης, πως ο τρόπος με τον οποίο επί του παρόντος αξιολογούνται οι πολεοδομικές αιτήσεις για ψηλά κτήρια έχουν καθαρά οικονομικά και πολιτικά κίνητρα που δεν υποστηρίζονται από σωστές διαδικασίες θετικής πολεοδόμησης. Παρατηρεί, δε, πως η ευκαιριακή τακτική που ακολουθείται εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους που εξυπηρετούν μόνο βραχυπρόθεσμους οικονομικούς στόχους από την πλευρά των επιχειρηματιών γης και πρόσκαιρους κυβερνητικούς αναπτυξιακούς στόχους.
 
Ο αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντής σημειώνει πως η ανέγερση ψηλών κτηρίων υλοποιείται σε πολεοδομικό κενό, με παντελή έλλειψη ειδικού πλαισίου και κωδικών σχεδιασμού για την αξιολόγηση τέτοιων αναπτύξεων.
 
Αναφέρει, επίσης, πως πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο συγκέντρωσης ομάδων κτηρίων σε συγκεκριμένες περιοχές, ώστε όχι μόνο να μπορεί να αντιμετωπιστούν πιο εύκολα οι όποιες επιπτώσεις (αρνητικές και θετικές), αλλά να μπορούν παράλληλα να αποτελέσουν πιλοτικά προγράμματα για μελέτη πριν την εξέλιξη της σχετικής πολιτικής που θα διέπει τη δημιουργία και ευρύτερη χωροθέτησή τους.
 
Το ΕΤΕΚ υποδεικνύει ότι υπάρχουν σοβαροί ενδοιασμοί και επιφυλάξεις όσον αφορά στο «άνοιγμα των πυλών» στα ψηλά κτήρια στην Κύπρο, παρ’ όλον ότι αναγνωρίζει πως αποτελούν ένδειξη τόλμης και ευημερίας που μπορεί όμως να καταλήξουν μελλοντικά ως ένα σημάδι εγκατάλειψης και φτώχειας, όπως συνέβη και με ψηλά κτήρια περασμένων δεκαετιών που κτίστηκαν στο εξωτερικό.

Για να αποτραπούν, κατά το δυνατόν, οι επιπτώσεις, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι στην υλοποίηση τέτοιων αναπτύξεων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν και τα εξής:

-Να επιτρέπονται μόνο σε συγκεκριμένες και καθορισμένες εκ των προτέρων περιοχές, οι οποίες εξυπηρετούνται πολύ καλά από τις δημόσιες συγκοινωνίες, το περπάτημα και το ποδήλατο και άλλες κοινωνικές υποδομές και παροχές.
 
-Να υπάρχει δέσμευση για αειφόρο μετακίνηση που όχι απλά φημολογείται αλλά έχει εξασφαλιστεί ή υλοποιηθεί – επί του παρόντος το σύστημα λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση (όσο περισσότερους χώρους στάθμευσης παρέχει κάποιος, τόσο πιο ψηλά μπορεί να χτίσει)!
 
-Να επιτρέπονται μόνο αν συνδέονται με πραγματικά δημόσια οφέλη (όσον αφορά τη δημόσια σφαίρα, τις δημόσιες μεταφορές κ.λπ.).
 
-Θα προσθέτουν στην εικόνα της πόλης και θα είναι άριστης αρχιτεκτονικής ποιότητας.
 
-Η μακροχρόνια συντήρηση θα είναι μέρος της οικοδομικής άδειας και συνεχής υποχρέωση των ιδιοκτητών.
 
 
-Οι περιβαλλοντικές μελέτες θα αποτελούν μέρος της οικοδομικής άδειας (επί του παρόντος δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή λεπτομερών μελετών σε σχέση με περιβαλλοντικές ή άλλες απαιτήσεις για ένα κτήριο).
 
-Να είναι αναπόσπαστο μέρος συνολικής πρόθεσης και οράματος της πόλης στην οποία υλοποιούνται.

Διαβάστε τη συνέχεια ΕΔΩ: