Αρχική ΤΕΠΑΚ Το ΤΕΠΑΚ απαντά στον Πρύτανη του ΠΚ, από το 2012 υπέβαλε τεκμηριωμένη...

Το ΤΕΠΑΚ απαντά στον Πρύτανη του ΠΚ, από το 2012 υπέβαλε τεκμηριωμένη εισήγηση για το τμήμα Χημικής Μηχανικής

Tο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται σε συντονισμό με το Υπουργείο Παιδείας με σκοπό την ίδρυση Τμήματος Χημικής Μηχανικής στη Λεμεσό.

Η ήδη δρομολογούμενη από το Υπουργικό Συμβούλιο μετακίνηση των εγκαταστάσεων των εταιρειών ενέργειας στο λιμάνι Λεμεσού αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη και συνάδει πλήρως με τη δημιουργία του Τμήματος Χημικής Μηχανικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου που εδρεύει στη Λεμεσό.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών εξελίξεων θα εξυπηρετήσει σημαντικές ανάγκες εξειδίκευσης στη Χημική Μηχανική σε όλη τη Κύπρο, και επιπλέον θα διασυνδέσει απευθείας το Πανεπιστήμιο με τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας στην πόλη της Λεμεσού.

Τόσο το ΕΒΕΛ όσο και οι εμπλεκόμενες βιομηχανίες και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι στο πλευρό του πανεπιστημίου.

Σημειώνεται ότι, το ΤΕΠΑΚ είναι το μόνο Πανεπιστήμιο το οποίο με τη βοήθεια Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, από το 2012 υπέβαλε τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας, για τη δημιουργία Τμήματος Χημικής Μηχανικής, πρόταση η οποία είχε γίνει αποδεκτή…