Αρχική ΤΕΠΑΚ Το ΤΕΠΑΚ συντονίζει ευρωπαϊκό πρόγραμμα για πληροφόρηση και πρόληψη του ακρωτηριασμού γυναικείων...

Το ΤΕΠΑΚ συντονίζει ευρωπαϊκό πρόγραμμα για πληροφόρηση και πρόληψη του ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων

Πραγματοποιήθηκε στις 2, 3 και 4 Νοεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Ποσειδώνια στην Λεμεσό, η εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) των εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος «United to END FGM: European Knowledge Platform for Professionals dealing with Female Genital Mutilation (FGM)» στo πλαίσιο του προγράμματος JUSTICE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο προϋπολογισμός τους προγράμματος ανέρχεται στις 800,000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά 20% από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Το πρόγραμμα συντονίζει το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και θα υλοποιηθεί σε περίοδο 24 μηνών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η από κοινού δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφόρησης και πρόληψης για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ), όπου θα συγκεντρώσει εύκολα προσβάσιμες και πολιτισμικά κατάλληλες πληροφορίες σε επαγγελματίες. Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει ως ένα πανευρωπαϊκό μέσο παροχής εκπαίδευσης, ενημέρωσης αλλά και στήριξης και προστασίας γυναικών και κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο ΑΓΓΟ.

Οι κύριες δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και δημιουργία:• 13 ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών πακέτων σε διαφορετικές θεματικές όπου θα καλύπτουν διάφορα θέματα για το ΑΓΓΟ. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο σε 9 Ευρωπαϊκές γλώσσες• 11 ενημερωτικές σελίδες σε σχέση με το ΑΓΓΟ για 11 χώρες της Ευρωπαϊκές Ένωσης. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων θα είναι διαθέσιμο σε 9 Ευρωπαϊκές γλώσσες• Ανοιχτών διαδραστικών συζητήσεων για όλους τους ενδιαφερόμενους γύρω από το θέμα του ΑΓΓΟ.Προβλέπεται ότι από την χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας θα επωφεληθεί ένας μεγάλος αριθμός επαγγελματιών όπως επαγγελματίες της υγείας, λειτουργοί ασύλου και μετανάστευσης, προστασίας του παιδιού, μέσων μαζικής ενημέρωσης αστυνομικοί, δικαστές, κοινωνικοί λειτουργοί, νομικοί, ακαδημαϊκοί, φοιτητές αλλά και ατόμων που κινδυνεύουν όπως γυναίκες και κορίτσια. Αναμένεται ότι οι χρήστες θα ξεπεράσουν τους 5,000.

Τη συνάντηση χαιρέτισε η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου καθώς και η συντονίστρια του προγράμματος Δρ. Χριστιάνα Κούτα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν 12 βασικοί εταίροι και 4 ειδικοί ενισχυτικοί εταίροι από 9 διαφορετικές χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα συμμετείχαν ερευνητές, ακαδημαϊκοί και άλλοι επιστήμονες από τους πιο κάτω οργανισμούς (πανεπιστήμια, ινστιτούτα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς):

Κύριοι Εταίροι

1. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Συντονιστής του Έργου, (ΤΕΠΑΚ, Κύπρος)2. Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS, Κύπρος)3. Family Planning Association (APF, Πορτογαλία)4. Italian Association for Women in Development (AIDOS, Ιταλία)5. Akina Dada Wa Africa, (AKIDWA, Ιρλανδία)6. Foundation for Women’s Health Research and Development (FORWARD, Ηνωμένο Βασίλειο)7. INTACT (Βέλγιο)8. Group for the Abolition of Female Genital Mutilation (GAMS, Βέλγιο)9. Excision, parlons – en! (Γαλλία),10. END FGM European Network (Βέλγιο)11. Medicos del Mundo, (MDM, Ισπανία)12. TERRE DES FEMMES (Γερμανία)Ενισχυτικοί εταίροι1. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μαιών (ΕΜΑ)2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταναστών (ΕΝΜW)3. Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)4. Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR)…