Αρχική ΤΕΠΑΚ Το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS+

Το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS+

Το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Design, Development And Pilot Testing Of Freely Accessible Online Educational Material, For A Common Group Modules Intended For “Food Science” Students», ακρωνύμιο «e-Food Science».

Συντονιστής από το ΤΕΠΑΚ είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Φώτης Παπαδήμας του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων.

Ανακοίνωση από το ΤΕΠΑΚ αναφέρει ότι “βασικός στόχος είναι η αντιμετώπιση της κοινωνικόοικονομικής κρίσης που πλήττει τις χώρες της Ευρώπης, η ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής ένταξης”.

Το έργο αυτό έχει ως στόχο να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου της Ευρώπης που προέρχονται από ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη βιομηχανία, με σκοπό την ανταλλαγή και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας των τροφίμων στη εκπαίδευση, καθώς και τη δημιουργία και τη ανάπτυξη ενός δικτύου που θα παρέχει ευκαιρίες για τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Το έργο αναπτύσσεται στον τομέα των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της κεντρικής δράσης Συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

H υλοποίηση του έργου αποτελεί μεγάλη επιτυχία και πρόκληση καθώς είναι ένα από τα πέντε που εγκρίθηκαν πανελλαδικά για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 177.000€.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Λεόν (Ισπανία), το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Πόρτο (Πορτογαλία), το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Θεσσαλίας και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Αθήνας.

Στους εταίρους περιλαμβάνεται και η Ελληνική εταιρία (SystServ) η οποία διαθέτει την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη on-line εκπαιδευτικής πλατφόρμας και ο Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΑΝΚΑ ΑΕ)….