Αρχική Τελευταία Νέα Υπουργικό: Πράσινο φώς για άδεια πατρότητας και επίδομα τέκνου

Υπουργικό: Πράσινο φώς για άδεια πατρότητας και επίδομα τέκνου

Κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι προτάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου αναφορικά με νομοσχέδια τα οποία κατατίθενται άμεσα στην Βουλή των Αντιπροσώπων και τα οποία υλοποιούν την κυβερνητική πολιτική σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

Άδεια Πατρότητας: Πρόταση για παροχή πληρωμένης άδειας πατρότητας διάρκειας δύο εβδομάδων, με παράλληλη προστασία της πατρότητας στην εργασία ανάλογης της προστασίας που παρέχεται για τη μητρότητα. Η πρόταση αυτή αποτελεί ακόμη ένα μέτρο προς την ισότητα των δύο φύλων, το οποίο κρίναμε εξαρχής ότι χρειαζόταν να υλοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα δικαιώματα του κάθε πατέρα που αποκτά ένα νέο τέκνο αλλά και της κάθε νέας μητέρας που χρειάζεται κατά την περίοδο αυτή επιπρόσθετη βοήθεια και στήριξη.

Επίδομα Τέκνου: 

Πρόταση με την οποία διορθώνεται μία διαχρονική παραδοξότητα αναφορικά με την παροχή Επιδόματος Τέκνου, όπου βάσει των προνοιών της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα εισοδηματικά κριτήρια, εξισώνονται οικογένειες με δύο τέκνα με οικογένειες πολυτέκνων. Τα εισοδηματικά κριτήρια για το Επίδομα Τέκνου καθορίζονταν σε €59.000 για οικογένειες με δύο τέκνα και άνω, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες ανάγκες μιας πολύτεκνης οικογένειας. Γι’ αυτό η πρόταση μας είναι η αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά €5.000 για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των δύο.

Παρένθετη Μητέρα: 

Πρόταση με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα της γυναίκας η οποία αποκτά τέκνο μέσω παρένθετης μητέρας, σε άδεια μητρότητας καθώς και όλων των άλλων δικαιωμάτων που έχει η βιολογική μητέρα με βάση τις νομοθεσίες.

Νοσηλεία Βρέφους εκτός Κύπρου: 

Πρόταση που διασφαλίζει το δικαίωμα σε επίδομα μητρότητας ή πατρότητας σε περιπτώσεις όπου δικαιούχος απουσιάζει από την Κύπρο για σκοπούς συνοδείας νεογέννητου του παιδιού το οποίο χρειάζεται νοσηλεία στο εξωτερικό. Με την ισχύουσα Νομοθεσία, στις περιπτώσεις αυτές η μητέρα έχανε το δικαίωμα σε επίδομα μητρότητας.

Σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης: 

Πρόταση για τη σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου σε αντίθεση με τον υφιστάμενο διαχωρισμό των υπηρεσιών επιθεωρητών σε διάφορα τμήματα και υπηρεσίες του Υπουργείου, θα επιτρέψει τις συστηματικές και στοχευμένες επιθεωρήσεις για την αποτελεσματική διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 

Πρόταση για τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, για πρόσωπα που διαβιούν σε Στέγες να μπορούν να καταβάλλονται τα ποσά που παρέχονται για τη φροντίδα των προσώπων αυτών, απευθείας στις Στέγες. Επιπρόσθετα, πρόταση ώστε να μη λαμβάνονται υπόψη ως εισόδημα της οικογένειας του δικαιούχου ΕΕΕ οποιαδήποτε επιδόματα κατάρτισης καταβάλλονται είτε στον ίδιο είτε σε μέλη της οικογένειας του, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των ευάλωτων συμπολιτών μας να λαμβάνουν την αναγκαία βοήθεια και ενόσω συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης ώστε να μπορέσουν να εργοδοτηθούν. 

Σύνταξη Χηρείας: 

Για σκοπούς αποφυγής κατάχρησης του συστήματος παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο ετοίμασε πρόταση ώστε σε περιπτώσεις σύναψης γάμου μετά τη συντάξιμη ηλικία, για να εξασφαλίζεται το δικαίωμα σε σύνταξη χηρείας, εισάγεται ως απαραίτητη προϋπόθεση ο γάμος να έχει χρονική διάρκεια τουλάχιστον πέντε ετών.

Πηγή: Philenews