Αρχική Πρόταση “Φωτογραφίκες” προτάσεις προς τον Δήμο Λεμεσού, προτάσεις για το τι σημαίνει τέχνη...

“Φωτογραφίκες” προτάσεις προς τον Δήμο Λεμεσού, προτάσεις για το τι σημαίνει τέχνη στον δρόμο και τι πάρκο γλυπτικής, προτάσεις για το πως

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Καλή δέα, αλλά είσαστε εντελώς λανθασμένοι στη βάση της φιλοσοφίας του street art, η οποία δεν είναι διακοσμητική τέχνη, όπως διατείνεστε, αλλά μορφή τέχνης που ασκεί κυρίως πολιτική/κοινωνική κριτική, αλλά και πανανθρώπινες αξίες. Συνήθως ο/η καλλιτέχνης επιλέγει και εμπνέεται από τον χώρο στον οποίο θα δημιουργήσει ένα έργο και το έργο συνδέεται με τον χώρο και ίσως και την ιστορία του (site specific art). Ίσως φυσικά να μπορούσε ο Δήμος να προσκαλέσει ανοιχτά καλλιτέχνες του τόπου να εμπνευστούν από τον χώρο και να δημιουργήσουν ανάλογα, αλλά σίγουρα όχι με διακοσμητική διάθεση.

Ο όρος “πάρκο γλυπτικής” είναι περισσότερο αποδεκτός για τον συγκεκριμένο χώρο, με την έννοια της ανοιχτής μόνιμης έκθεσης….