Αρχική Λεμέσιος Ωκεανογραφικό Κέντρο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είμαι ιδιότροπος, τοπικιστής, ρομαντικός ή ρεαλιστής και...

Ωκεανογραφικό Κέντρο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είμαι ιδιότροπος, τοπικιστής, ρομαντικός ή ρεαλιστής και λογικός

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια σαν ερευνητική μονάδα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αν έλεγα ότι αυτό θα έπρεπε να μεταφερθεί στο ΤΕΠΑΚ τι θα λέγατε ότι είμαι; Ιδιότροπος, ροματνικός, ρεαλιστής, λογικός ή απλά τοπικιστής;

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΤο Ωκεανογραφικό Κέντρο λειτούργησε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2003 στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ από το 2008, μετά από σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Ωκεανογραφικό Κέντρο έχει ενταχθεί και τυπικά ως Ερευνητική Μονάδα, στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.

Το Ωκεανογραφικό κέντρο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του Κυπριακού επιχειρησιακού ωκεανογραφικού προγνωστικού συστήματος γνωστού διεθνώς ως CYCOFOS, τη λειτουργία και ανάπτυξη του Εθνικού-Κυπριακού Ωκεανογραφικού Κέντρου Δεδομένων, την εκτέλεση πολυήμερων ωκεανογραφικών πλόων στην ΑΟΖ της Κύπρου και την εκπροσώπηση της χώρας σε σχετικούς διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Κατά τα 8 χρόνια λειτουργίας του το Ωκεανογραφικό Κέντρο της Κύπρου έχει εξασφαλίσει ερευνητικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP5, FP6, FP7, Διαθρωτικά Ταμεία κλπ) και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, συνολικού ύψους πέραν των 4 εκατομμυρίων Ευρώ.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο παρέχει ζωτικής σημασίας επιχειρησιακή πληροφόρηση στην ΑΟΖ της Κύπρου για την υποβοήθηση των αρμόδιων αρχών σε θέματα έρευνας και διάσωσης, πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης κ.ο.κ.

ο ΛΕΜΕΣ ιος…