Αρχική Τελευταία Νέα Χωρίς εκποιήσεις 1ης κατοικίας στους ευάλωτους μέχρι Φεβρουάριο

Χωρίς εκποιήσεις 1ης κατοικίας στους ευάλωτους μέχρι Φεβρουάριο

Την αναστολή εκποιήσεων πρώτης κατοικίας για ευάλωτες ομάδες έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2023 ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και Διαχειριστριών Εταιρειών Πιστωτικών Διευκολύνσεων.

Όπως αναφέρεται, ο ΣΕΔΠ «λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις γύρω από το θέμα και τις συνέπειες που μια ακόμα αναστολή των εκποιήσεων πιθανότατα να επιφέρει στην ευρύτερη οικονομία, ανακοινώνει ότι μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2023 τα μέλη του δεν θα προχωρήσουν σε εκποιήσεις πρώτης κατοικίας αξίας μέχρι και €350.000, για εκείνες τις περιπτώσεις δανειοληπτών που πραγματικά ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 22/8/2022».