Αρχική Τελευταία Νέα Πρόστιμο €10.000 σε γνωστή εταιρεία επίπλων από την Υπ.Προστασίας Καταναλωτή – Εδρεύει...

Πρόστιμο €10.000 σε γνωστή εταιρεία επίπλων από την Υπ.Προστασίας Καταναλωτή – Εδρεύει στην Λεμεσό

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έκδοση διοικητικής απόφασης και επιβολή προστίμου ύψους €10.000, εναντίον της εταιρείας EFT Eurofurniture Traders IMP-EXP Ltd (Polihome) για παράβαση του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου.

Πιο συγκεκριμένα, η Απόφαση εκδόθηκε με αφορμή καταγγελίες καταναλωτών εναντίον της Εταιρείας και κατόπιν έρευνας η οποία διεξήχθη από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, για συγκεκριμένες πρακτικές και/ή για την πολιτική της εταιρείας.

Με τη ολοκλήρωση της διεξαχθείσας από την Εντεταλμένη Υπηρεσία έρευνας και με βάση τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της, διαπιστώθηκε παράβαση συνδυαστικά των εδαφίων (2) και (4) του άρθρου 36 του Νόμου, καθότι η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε την αντικατάσταση ελαττωματικών αγαθών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς σημαντική ενόχληση των καταναλωτών.

Ειδικότερα, ενώ η αντικατάσταση ήταν δυνατή ως θεραπεία για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης των ελαττωματικών αγαθών, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 36 του Νόμου, εντούτοις, η Εταιρεία γενικότερα καθυστερούσε να επικοινωνήσει με τους καταναλωτές ή/και δεν επικοινωνούσε καθόλου και, ειδικότερα, καθυστέρησε σε μεγάλο βαθμό να ανταποκριθεί στα αιτήματα των καταναλωτών για αντικατάσταση, προκαλώντας ενόχληση και δυσανασχέτηση σε αυτούς, κατά παράβαση του εδαφίου (4) του άρθρου 36 του Νόμου, το οποίο προνοεί ότι «η αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του αγαθού και το σκοπό για τον οποίο ο καταναλωτής προόριζε το αγαθό».

Η Απόφαση παρατίθεται αυτούσια στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).