Αρχική Τελευταία Νέα Η Λεμεσός ανάμεσα στις 100 πόλεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για...

Η Λεμεσός ανάμεσα στις 100 πόλεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ε.Ε

Η μοναδική πόλη της Κύπρου που συμμετέχει στο Πρόγραμμα

Η Λεμεσός στον κατάλογο των 100 πόλεων της ΕΕ που θα συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Cities Mission, με στόχο να γίνουν κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030, σε τομείς όπως η ενέργεια, η διαχείριση απορριμμάτων, οι μεταφορές, τα κτίρια κλπ. αποσκοπώντας τη βελτίωση ποιότητας των πολιτών.

Πρόκειται για μία σημαντική επιτυχία για την πόλη μας, που ουσιαστικά εκπροσωπεί την Κύπρο στην συγκεκριμένη πρωτοποριακή Ευρωπαϊκή αποστολή.

Στην αποστολή Πόλεων-Cities Mission, συμμετέχουν 100 πόλεις που προέρχονται από τα 27 κράτη μέλη, με 12 επιπλέον πόλεις από χώρες συνδεδεμένες ή με δυνατότητα σύνδεσης με το Horizon Europe, το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ (2021-2027).

Η Λεμεσός εκδηλώνοντας ενδιαφέρον, αξιολογήθηκε αρχικά από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και εν συνεχεία πέρασε με επιτυχία τα πρόσθετα κριτήρια που τέθηκαν από την Επιτροπή προκειμένου να διασφαλιστεί η γεωγραφική ισορροπία και μια ποικιλόμορφη ομάδα πόλεων όσον αφορά το μέγεθος, τον αντίκτυπο και τις καινοτόμες ιδέες.

Συνολικά, 377 πόλεις υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στην αποστολή. Οι 100 πόλεις της ΕΕ που επιλέχθηκαν αντιπροσωπεύουν σήμερα το 12 % του πληθυσμού της ΕΕ.

Η Αποστολή «Πόλεις» θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 360 εκατομμυρίων ευρώ από το Horizon Europe για την περίοδο 2022-23, για να ξεκινήσει τις διαδρομές καινοτομίας προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Οι δράσεις έρευνας και καινοτομίας θα αφορούν την καθαρή κινητικότητα, την ενεργειακή απόδοση και τον πράσινο αστικό σχεδιασμό και δυνατότητα δημιουργίας κοινών πρωτοβουλιών και ενίσχυσης των συνεργασιών σε συνέργειες με άλλα προγράμματα της ΕΕ.

Τα οφέλη για τις πόλεις περιλαμβάνουν εξατομικευμένες συμβουλές και βοήθεια από μια ειδική Πλατφόρμα Αποστολών που διαχειρίζεται το NetZeroCities, πρόσθετες ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής σε μεγάλες δράσεις καινοτομίας και πιλοτικά έργα. Η αποστολή παρέχει επίσης ευκαιρίες δικτύωσης, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των πόλεων και υποστήριξη για τη συμμετοχή των πολιτών στην αποστολή.

Η Επιτροπή θα καλέσει τις 100 επιλεγμένες πόλεις να αναπτύξουν συμβάσεις για το κλίμα, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ένα συνολικό σχέδιο για την κλιματική ουδετερότητα σε όλους τους τομείς όπως η ενέργεια, τα κτίρια, η διαχείριση απορριμμάτων και οι μεταφορές, μαζί με σχετικά επενδυτικά σχέδια. Αυτή η διαδικασία θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή πολιτών, ερευνητικών οργανισμών και τον ιδιωτικό τομέα.