Αρχική Τελευταία Νέα Δείτε τον κατάλογο των κυπριακών παραλιών για το 2017

Δείτε τον κατάλογο των κυπριακών παραλιών για το 2017

Η μοναδικότητα των ακτών της Κύπρου, όχι μόνο για την ομορφιά τους αλλά και για την καθαρότητα των νερών, έρχονται να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα του επικαιροποιημένου καταλόγου των περιοχών νερών κολύμβησης για το έτος 2017.

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για την επικαιροποίηση του καταλόγου των περιοχών νερών κολύμβησης για το έτος 2017 και αυτός έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σκοπός και στόχος της δημόσιας διαβούλευσης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΓΤΠ, ήταν να δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερωθεί και να διατυπώσει συστάσεις, παρατηρήσεις ή και παράπονα για τον κατάλογο των περιοχών νερών κολύμβηση.

Προστίθεται πως “δεν λήφθηκαν απόψεις ή παραστάσεις στο Τμήμα Περιβάλλοντος για την επικαιροποίηση του καταλόγου των περιοχών νερών κολύμβησης για το έτος 2017”.

Οι περιοχές που έχουν ενταχθεί είναι περιοχές όπου αναμένεται προσέλευση μεγάλου αριθμού λουομένων, όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις τάσεις που εμφανίστηκαν κατά το παρελθόν ή την τυχόν παρεχόμενη υποδομή ή εγκαταστάσεις ή άλλα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση της κολύμβησης, σημειώνεται.

“Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy/environment έχει αναρτηθεί ο κατάλογος με τις περιοχές που είχαν επιλεγεί ως περιοχές νερών κολύμβησης για την κολυμβητική περίοδο του 2017.

Ο κατάλογος αυτός έχει ετοιμαστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. Επιπλέον στην ιστοσελίδα θα βρείτε και τα πρακτικά της Δημόσιας Ακρόασης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2017″, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ