Αρχική ΤΕΠΑΚ ΤΕΠΑΚ: 5 κενές θέσεις στην κατεύθυνση Ζωοτεχνίας & Γαλακτοκομίας

ΤΕΠΑΚ: 5 κενές θέσεις στην κατεύθυνση Ζωοτεχνίας & Γαλακτοκομίας

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των κενών θέσεων και την ενεργοποίηση επιλαχόντων, έχει διαπιστωθεί η δυνατότητα προσφοράς 5 θέσεων στην κατεύθυνση Ζωοτεχνίας & Γαλακτοκομίας του πτυχίου Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων.

Για την πλήρωση αυτών των θέσεων που είναι για άμεση φοίτηση, γίνονται δεκτές αιτήσεις ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι και την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017. Οδηγίες για την υποβολή αίτησης επισυνάπτονται (και στο www.cut.ac.cy

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι:

α. Μπορούν να φοιτήσουν άμεσα, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μαθήματα άρχισαν από τις 4 Σεπτεμβρίου.

β. Είχαν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2015 ή 2016 ή 2017 και πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης (απαιτούμενα υποχρεωτικά μαθήματα: Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και Φυσική) και έχουν γενικό βαθμό πρόσβασης πάνω από 13,500.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν την Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου και θα αρχίσουν άμεσα τη φοίτησή τους.