Αρχική Τελευταία Νέα 88.2% κάτω οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο 2020 στην Κύπρο

88.2% κάτω οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο 2020 στην Κύπρο

Αφίξεις Τουριστών -88,2%

 

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο 2020 ανήλθαν σε 64.914 σε σύγκριση με 550.971 τον Ιούλιο 2019, σημειώνοντας μείωση 88,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 320.589 σε σύγκριση με 2.181.994 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 85,3% (Πίνακας 1).
 
Επισημαίνεται ότι από τον Μάρτιο 2020, εφαρμόστηκαν στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), τα οποία περιλάμβαναν την απαγόρευση εισόδου στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών, μέχρι τις 8/6/2020. ‘Εκτοτε υπήρξε σταδιακή άρση των μέτρων και άρχισε να επιτρέπεται η άφιξη από συγκεκριμένες χώρες σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση χωρών από το Υπουργείο Υγείας, βασισμένη σε εκτιμήσεις των επιδημιολογικών τους κινδύνων.

Ανάλυση μεταβολών

Οι αφίξεις από την Ελλάδα μειώθηκαν κατά 9,7% τον Ιούλιο 2020 σε σχέση με τον Ιούλιο 2019, ενώ παρατηρήθηκε επίσης 28,3% μείωση από τη Γερμανία, 14,3% μείωση από την Πολωνία, 39,7% μείωση από την Ελβετία, 52,8% μείωση από την Δανία και 42,8% μείωση από την Αυστρία. Οι ποσοστιαίες μεταβολές από το ένα έτος στο άλλο για τις κύριες αυτές χώρες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιούλιο 2020 ήταν για ποσοστό 70,6% των τουριστών οι διακοπές, για 20,1% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 9,3% επαγγελματικός (Πίνακας 2).

Πίνακας 1

   

Χώρα

συνήθους

διαμονής

Ιούλιος

Ιανουάριος – Ιούλιος

Αφίξεις τουριστών

% μεταβολή 2020/19

Αφίξεις τουριστών

% μεταβολή 2020/19

2018

2019

2020

2018

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

539.626

550.971

64.914

-88,2

2.184.775

2.181.994

320.589

-85,3

Ελλάδα

13.476

11.981

10.824

-9,7

108.182

99.490

38.362

-61,4

Γερμανία

16.888

13.452

9.651

-28,3

101.673

82.780

19.412

-76,5

Πολωνία

10.523

8.729

7.477

-14,3

49.766

42.490

15.350

-63,9

Ελβετία (περιλ. Λίχτενσταϊν)

11.944

10.378

6.263

-39,7

39.042

34.825

9.337

-73,2

Δανία

9.629

8.191

3.863

-52,8

24.280

21.975

4.586

-79,1

Αυστρία

4.852

5.445

3.115

-42,8

21.720

22.241

5.510

-75,2

Άλλες

472.314

492.795

23.721

-95,2

1.840.112

1.878.193

228.032

-87,9

Πίνακας 2

Σκοπός ταξιδιού

Ποσοστό (%)

Ιούλ. 18

Ιούλ. 19

Ιούλ. 20

Διακοπές

87,7

87,0

70,6

Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους

9,8

10,4

20,1

Επαγγελματικός

2,5

2,6

9,3

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Τουρίστες: Θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον μία νύκτα στην Κύπρο.

Αφίξεις τουριστών: Ο όρος αναφέρεται σε αριθμό επισκέψεων και όχι σε αριθμό ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

Πηγή στοιχείων και κάλυψη

Τα δεδομένα για τον Ιούλιο 2020 προέκυψαν από επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Cyprus Flight Pass”. Οι επιβάτες που επιθυμούσαν να ταξιδέψουν στην Κύπρο ήταν υποχρεωμένοι να καταχωρήσουν στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα διάφορες πληροφορίες αναφορικά με την πτήση τους, τη χώρα διαμονής τους, τον σκοπό της επίσκεψής τους, καθώς και άλλα δημογραφικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία ώστε να εκτιμηθεί ο αριθμός τουριστών που αφίχθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.

Η αναγωγή των στοιχείων έγινε με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των πλοίων, καθώς και στοιχεία που αποστέλλονται από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.

Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των δεδομένων από τους ίδιους τους επιβάτες, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων κατά χώρα συνήθους διαμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Τουρισμός