Αρχική Τελευταία Νέα Αυτά τα πλαστικά απαγορεύονται από την αγορά-Από μπατονέτες μέχρι και καλαμάκια

Αυτά τα πλαστικά απαγορεύονται από την αγορά-Από μπατονέτες μέχρι και καλαμάκια

Από την 1η Οκτωβρίου 2022 απαγορεύεται η διαθεσιμότητα στην αγορά συγκεκριμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αποβλήτων Νόμου (Ν.48(Ι)/2022) για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης στο περιβάλλον, από την 1η Οκτωβρίου 2022 απαγορεύεται η διαθεσιμότητα στην αγορά, δηλαδή η προμήθεια για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στις διατάξεις του Μέρους Β του Παραρτήματος VIA του Νόμου. Στην απαγόρευση εμπίπτουν συγκεκριμένα τα ακόλουθα προϊόντα από πλαστικό: 

  1. Μπατονέτες
  2. Μαχαιροπίρουνα
  3. Πιάτα
  4. Καλαμάκια
  5. Αναδευτήρες ποτών
  6. Ράβδοι (sticks) που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλόνια,
  7. Περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία-

(1)   προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος∙

(2)   συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο∙ και

(3)   είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως μαγείρεμα, βράσιμο ή  ζέσταμα∙ περιλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση,

        8. Περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά τους

        9. Κυπελάκια από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά τους.

        10. Απαγορεύεται, επίσης, η διάθεση όλων των προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.

Η διαθεσιμότητα των πιο πάνω προϊόντων είναι επιτρεπτή έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2022, με σκοπό την εξάντληση του αποθέματος των εν λόγω προϊόντων, νοουμένου ότι αυτά διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 3η Ιουλίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία απαγορεύτηκε η διάθεση στην αγορά, δηλαδή η πώληση στο επίπεδο χονδρικού εμπορίου, των προϊόντων αυτών από παραγωγούς και εισαγωγείς.

Ως εκ τούτου, καλούνται όλες οι υπεραγορές, χώροι φιλοξενίας και εστίασης, ταχυφαγεία και άλλα καταστήματα λιανικού εμπορίου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν διατίθενται προς πώληση και κατανάλωση μετά την καθορισμένη από το Νόμο ημερομηνία, που είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2022.

Η εξώδικη ρύθμιση στην περίπτωση παραβάσεων θα ανέρχεται μέχρι τις €4.000, ενώ σε περίπτωση σοβαρής παράβασης δύναται να ανέλθει μέχρι τις €20.000.