Αρχική BusinessNews Αυτά θα πληρώνουν οι χρήστες στο Λιμάνι Λεμεσού από τις 29 Ιανουαρίου

Αυτά θα πληρώνουν οι χρήστες στο Λιμάνι Λεμεσού από τις 29 Ιανουαρίου

Τα νέα λιμενικά τέλη τα οποία θα ισχύουν από τις 29 Ιανουαρίου 2017 και εντεύθεν, μέσα στα πλαίσια της αποκρατικοποίησης της Αρχής Λιμένων Κύπρου κοινοποίησε με εγκύκλιο προς τα μέλη του.

Συγκεκριμένα οι ταρίφες διαμορφώνονται ως ακολούθως:

-Για εμπορευματοκιβώτια 20 ποδών η χρέωση θα ανέρχεται στα €185 ενώ για εμπορευματοκιβώτια 40 ποδών θα είναι €277,50. Η ταρίφα θα περιλαμβάνει εκφόρτωση του εμπορευματοκιβωτίου από το πλοίο, μεταφορά του από το κρηπίδωμα στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και ακολούθως φόρτωση του πάνω σε μεταφορικό μέσο.

-Γεμάτα εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν φορτίο το οποίο, είτε προορίζεται για πολλούς εισαγωγείς ή προέρχεται από πολλούς εξαγωγείς/αποστολείς, η χρέωση θα είναι €277,50 για τα 20 ποδών εμπορευματοκιβώτια και €416,25 για αντίστοιχα 40 ποδών.

-Η χρέωση για άδεια εμπορευματοκιβώτια θα είναι για μεν των 20 ποδών €92,50 για δε των 40 ποδών €138,75.

-Σε ότι αφορά το φορτίο χύμα (Break Bulk Cargo) ο συντελεστής για το γενικό φορτίο θα είναι €5 ανά τόνο, το ξηρό φορτίο €1,60 ανά τόνο και το υγρό φορτίο €0,17 ανά τόνο. Οι τιμές αυτές αποτελούν τα γενικά λιμενικά δικαιώματα.

-Οι συντελεστές χρέωσης για το λιμενεργατικό κόστος θα είναι για το γενικό φορτίο €10,50, για το φορτίο σε μεγάλες σακούλες €7,50 και για το φορτίο που θα περιέχει χάλυβα σε πλάκες, μεταλλικές ράβδους και δοκούς η χρέωση θα ανέρχεται σε €6,25.

-Σε ότι αφορά το ξηρό φορτίο χύμα που θα φορτοεκφορτώνεται σε ποσότητα μικρότερη των 5000 τόνων ανά βάρδια θα χρεώνεται €4,40 ανά τόνο, για φορτίο μεγαλύτερο των 5000 τόνων ανά βάρδια €3,75 και για τακτοποίηση του φορτίου €12.50.

-Η χρέωση ανά κυβικό μέτρο για το υγρό φορτίο θα είναι για το μη επικίνδυνο €2,50 και για το επικίνδυνο €5.

-Οι χρεώσεις για διακίνηση επιβατών από κρουαζιερόπλοια με βάση το λιμάνι Λεμεσού ή Λάρνακας θα είναι €25 ανά άτομο ενώ για κρουαζιερόπλοια ή πλοία επιβατηγών που αφικνούνται ή αναχωρούν θα είναι €5.

-Οι ενοποιημένες χρεώσεις για προσφορά θαλάσσιων υπηρεσιών θα γίνονται με βάση το μήκος του κάθε πλοίου. Μέχρι 80 μέτρα €880, μέχρι 100μ.€1260, μέχρι 140μ. €2040, μέχρι 200μ. €2890, μέχρι 250μ. €3,825, μέχρι 300μ. €4,675 και πέραν των 300μ. €6000.

-Τα πλοηγικά δικαιώματα θα είναι €2 για κάθε μέτρο του μήκους του πλοίου ή μέρος του για κάθε κίνηση.

-Τα δικαιώματα ρυμουλκού θα είναι €40, για κράτηση πλοηγού €20 για κάθε ώρα ή μέρος της, για δικαιώματα διόρθωσης ή ακύρωσης υπηρεσιών πλοηγού €200 για κάθε περίπτωση, για δικαιώματα κράτησης ρυμουλκού €1000 και για δικαιώματα διόρθωσης ή ακύρωσης υπηρεσιών ρυμουλκού €1000.

-Τα δικαιώματα για την παραχώρηση ρυμουλκού περιλαμβανομένης πρόσθετης πρόνοιας για μετακινήσεις στο λιμάνι θα είναι για ρυμουλκό ιπποδύναμης 1300 bhp €1000 για κάθε ώρα ή μέρους της, και για ρυμουλκό 3,500 bhp €2000.

-Η χρέωση για παραμονή στο κρηπίδωμα χωρίς να γίνει οποιοσδήποτε χειρισμός φορτίου θα είναι €24 για κάθε μέτρο μήκους του κρηπιδώματος που θα παρακρατείται για κάθε 24ώρες ή μέρους τους.

-Τα δικαιώματα αγκυροβολίου θα είναι για τα πλοία με μήκος κάτω των 80μ. €50, μεταξύ 80μ. και 250μ. €80 και για πλοία πάνω από 250μ. €120….